Signature plan

Signature Plan: Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Relations in a Sustainable Society

In dit Signature Plan onderzoeken we hoe het recht actoren en technologisch aangestuurde en georganiseerde activiteiten leidt, schraagt en uitdaagt in het streven naar een duurzame maatschappij.

De mechanismen waarbij het recht het leggen van verbanden en het proces van het verbinden van organisaties faciliteert, maakt het deel uit van dit onderzoeksplan alsmede de wijze waarop het recht hieraan kan bijdragen.

Lees het Engelstalige Signature Plan "Connecting Organizations"