Research depatrtment Private, Business & Labour Law (PBLL)

Onderzoek Private, Business & Labour Law

In de driehoek van privaatrecht, ondernemingsrecht en sociaal en arbeidsrecht voert ons departement innovatief, uniek en grensverleggend onderzoek uit dat primair is ingebed in ons Signature Plan Connecting Organizations. De onderzoekslijnen binnen dit Signature Plan brengen alle expertises van ons departement samen. 

Voorbeelden van lopend en eerder verricht onderzoek zijn: juridische aspecten van toepassing van blockchain in privaatrecht en ondernemingsrecht, regulering van internet platformen ten aanzien van platformwerkers, aansprakelijkheid voor private regulering, hoe bedrijven en organisaties kunnen streven naar duurzaamheid en meer in het algemeen hoe financieel, arbeids- en insolventierecht de relaties tussen individuen, bedrijven/organisaties, werkgevers, consumenten, non-profit organisaties en werknemers het beste kunnen structureren.

Ons departement verwerft regelmatig onderzoeksfinanciering uit persoonsgebondenfinanciering van NWO en onderzoek voor Horizon 2020. Onze onderzoekers hebben onderzoeksrapportages verricht voor onder meer het WODC en diverse ministeries. Zij zijn actief op nationaal en internationaal vlak.

Wij stimuleren samenwerking in het onderzoek en trachten meerwaarde voor de samenleving te creëren door de juiste partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk innovatieve oplossingen te bedenken voor belangrijke maatschappelijke problemen.

Signature Plan

Connecting Organizations

Partners Department of Private, Business & Labour Law

Onze wetenschappelijke staf werkt nauw samen met zowel nationale als internationale partners.