Tilburg Law School

Symposium Sociaal recht 4.0: Arbeids- en socialezekerheidsrecht uitgedaagd door nieuwe werkvormen

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Online, zo mogelijk op locatie

Wanneer zijn platformwerkers werknemer en wanneer zzp’er? Moeten we toe naar ‘arbeidsvormneutrale’ socialezekerheidsstelsels? Welke arbeidsrechtelijke bescherming is er voor (digitale) banenstapelaars? Bieden privaatrechtelijke regelingen een vorm van sociale bescherming voor platformwerkers? Hoe verhoudt het mededingingsrecht zich tot collectief onderhandelen voor zzp’ers?

Dit is een greep uit de vele vragen die zich aandienen voor beleidsmakers en andere ‘stakeholders’ bij de opkomst van nieuwe flex-werkvormen, gekenmerkt door het (thuis)werken via online platforms, algoritmes en verzelfstandiging van werk.

De vragen komen aan bod tijdens het symposium dat Tilburg University op 10 juni 2021 organiseert, zo mogelijk op de Tilburgse campus en in ieder geval (ook) te volgen online. Onderzoekers presenteren de resultaten van twee door Instituut Gak gefinancierde projecten, ingeleid door prof. Mijke Houwerzijl en prof. Paul Schoukens. Beide studies belichten, vanuit breed juridisch perspectief, welke gevolgen ‘Werk 4.0’ heeft voor de sociale bescherming van werkenden en wat dit betekent voor het sociale recht en beleid in de nabije toekomst.

Binnenkort komt het volledige programma online.
Noteer deze datum alvast in je agenda: 10 juni 2021 – vanaf 10 uur tot 15.00 uur 

Inschrijven
Deelnemen is gratis maar inschrijven is noodzakelijk.
Voor meer informatie stuur een e-mail naar: i.h.peters@tilburguniversity.edu  (Ilonne Peters)