Tilburg University department Developmental Psychology

Onderzoek Departement Ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie onderzoekt psychosociale en cognitieve veranderingen tijdens de gehele levensloop (van kinderen tot ouderen). In het departement worden deze veranderingen in wisselwerking met de omgeving onderzocht. Behalve gezonde ontwikkeling wordt ook onderzoek gedaan naar ontwikkelingsstoornissen en delinquent gedrag. Zodoende staat individuele variatie in ontwikkeling centraal. Drie pijlers die elkaar versterken en verrijken (zie verder) representeren de onderzoekslijnen van het departement.

Department Developmental Psychology - research

Source: all papers of the assistant/associate/full professors of the Developmental Psychology department (2014- 2019).

Het onderzoek in ons departement focust zich op verschillende gebieden:

Ontwikkelingspsychopathologie, emotieregulatie en forensische psychologie
Succesvolle ontwikkeling doorheen de levensloop – Succesvol ouder worden
Sociale relaties - Hoe de mensen om ons heen onze ontwikkeling beïnvloeden

Open science

Ons departement streeft naar transparantie en openheid met betrekking tot onze onderzoeksactiviteiten. Veel van onze faculteitsleden en studenten hebben open science onderzoekspraktijken toegepast, zoals open access met betrekking tot data en onderzoeksmateriaal, pre-registratie/registratie en preprints. We streven ernaar om open science waarden en praktijken te blijven hanteren!

Student-assistenten

Wij zijn regelmatig op zoek naar student-assistenten voor onze projecten. Wil je ervaring opdoen in wetenschappelijk onderzoek? Neem dan contact op met ons.