Tilburg University department Developmental Psychology

Departement Ontwikkelingspsychologie

De ontwikkelingspsychologie onderzoekt psychosociale en cognitieve veranderingen tijdens de gehele levensloop (van kinderen tot ouderen). In het departement worden deze veranderingen in wisselwerking met de omgeving onderzocht. Behalve gezonde ontwikkeling wordt ook onderzoek gedaan naar ontwikkelingsstoornissen en delinquent gedrag. Zodoende staat individuele variatie in ontwikkeling centraal.

De activiteiten in ons departement focussen op het MERIT principe, bestaande uit Management, Education, Research, Impact en Team.

Management

Stefan Bogaerts is voorzitter van het departement en zetelt samen met Yvonne Brehmer, Jelle Sijtsema, Eeske van Roekel en Nicola Ballhausen (als vertegenwoordiger voor de universitair docenten) in het dagelijks bestuur.

Onderwijs

Wij delen graag onze kennis over individuele verschillen in de ontwikkeling met onze studenten.

Onderzoek

Het onderzoek in ons departement focust op psychosociale en cognitieve veranderingen tijdens de gehele levensloop (van kinderen tot ouderen). In het departement worden deze veranderingen in wisselwerking met de omgeving onderzocht. Behalve gezonde ontwikkeling wordt ook onderzoek gedaan naar ontwikkelingsstoornissen en delinquent gedrag. Zodoende staan individuele verschillen in ontwikkeling centraal. Drie belangrijke pijlers die elkaar versterken en verrijken (zie onder) representeren de onderzoekslijnen van het departement.

  • Ontwikkelingspsychopathologie doorheen de levensloop, emotieregulatie en forensische psychologie
  • Succesvolle ontwikkeling doorheen de levensloop – Succesvol ouder worden
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling bij jongeren

Lees meer over ons onderzoek

Voor meer informatie over specifieke onderzoeksprojecten die extern gefinancierd zijn, zie onze pagina omtrent subsidies.

Impact

Met de inzichten die we opdoen in het wetenschappelijke onderzoek willen we een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Onze studenten lopen bijvoorbeeld in hun masterjaar stage in de praktijk en we werken nauw samen met instellingen en klinieken. Ook delen we graag onze kennis met kinderen, ouders, beleidsmakers en instellingen. Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven!

Team

Het departement bestaat uit een dynamische groep onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het ontstaan en verloop van individuele verschillen in de ontwikkeling tijdens de gehele levensloop.