Tilburg University department Developmental Psychology

ADAPT: Assessing the Dynamics Between Parenting and Adaptation in Teens

Pubers opvoeden is niet altijd eenvoudig. Depressieve symptomen, middelengebruik en agressief gedrag nemen sterk toe tijdens de adolescentie. Ondanks dat er verschillende opvoedadviezen zijn om deze probleemgedragingen tegen te gaan of te verminderen, is er niet een simpel opvoedadvies dat ook echt in elk gezin werkt. Opvoedadvies op maat geven, door te kijken naar de behoeftes en sterktes van elk specifiek gezin, kan ouders helpen in de belangrijke taak om het gedragsmatig en emotioneel functioneren van pubers te bevorderen. Dit vereist echter een beter begrip van hoe opvoeden werkt in individuele gezinnen.

De onderzoekers uit het ADAPT-programma gaan onderzoeken hoe het effect van opvoeding op welzijn verschilt tussen adolescenten. Ze gaan daarvoor onder andere smartphone apps gebruiken met micro-vragenlijsten. Dit gaat antwoord geven op vragen zoals: in hoeveel gezinnen zijn de algemene opvoedingsprincipes toepasbaar? Wat verklaart heterogeniteit in opvoedingsprocessen? Hoe kan striktheid in eerste instantie weerstand oproepen, terwijl het op lange termijn tot een beter welzijn leidt? Deze nieuwe theoretische inzichten kunnen helpen om in de toekomst opvoedadvies beter toe te spitsen op de specifieke gezinssituatie.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.projectadapt.nl

Youtube

Hoe worden we van irritante pubers leuke individuen? | Loes Keijsers | Universiteit van Nederland

To a New Era in Parenting Research | Loes Keijsers | TEDxVenlo