News and events Tilburg University

Vaticanum II in nieuwe Nederlandse vertaling

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Sint Janscentrum, Den Bosch

Vijftig jaar na Vaticanum II verschijnt een nieuwe en eigentijdse vertaling van alle conciliedocumenten bij uitgeverij Halewijn (België), in samenwerking met uitgeverij Adveniat (Nederland). Het is een kloek boek geworden met ruim 700 pagina’s: Vaticanum II. Conciliedocumenten. Latijnse tekst en nieuwe Nederlandse vertaling.

De 18 vertalers, 22 theologische adviseurs en de deskundige kernredactie hebben met dit vertaalproject een belangrijk corpus van kerkelijke teksten toegankelijk gemaakt. Niet alleen voor studie en onderzoek maar ook voor wie kennis wil nemen van het gedachtengoed van het meest recente oecumenische concilie.

Tijdens een kort symposium wordt de vertaling nader voorgesteld.

Uit het boek:
‘Conciliaire teksten zijn compromisteksten, want een concilie is geen parlement waar meerderheden regelmatig wisselen en waar men spreekt van winnaars en verliezers. De teksten van Vaticanum II werden alle met een overweldigende meerderheid goedgekeurd, precies omdat de vaders naar consensus zochten. Als bisschop of generaal-overste droegen ze verantwoordelijkheid voor hun eigen achterban, maar de conciliejaren hadden hen geleerd dat ze ook verantwoordelijkheid droegen voor de wereldkerk en dat een zo groot mogelijke consensus noodzakelijk was om een conciliaire tekst op een breed gedragen wijze goed te keuren (…).
Het tekstcorpus van Vaticanum II is het omvangrijkste uit de conciliaire geschiedenis van de Kerk. De goedgekeurde documenten kan men lezen als verscheiden invullingen en antwoorden op de vraag naar vernieuwing. Vele documenten werden met aandacht en instemming gelezen door vertegenwoordigers van andere denominaties of religies. Hun inbreng op Vaticanum II was trouwens groot en belangrijk: wat na het concilie op het vlak van oecumene, interreligieuze en culturele dialoog werd gerealiseerd, is, in intercontinentaal perspectief, indrukwekkend. De wereldkerk is meer dan West-Europa.’ (prof. dr. Mathijs Lamberigts, KU Leuven in het hoofdstuk Vaticanum II: een beknopte geschiedenis).

Het eerste exemplaar van dit standaardwerk wordt in Nederland op 19 december aangeboden aan Mgr. dr. Gerard de Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De presentatie duurt van 14.00 tot 16.00uur in het Sint Janscentrum in Den Bosch.

Programma

 • 13.30 Inloop met koffie
 • 14.00    Welkom door Leo Fijen, uitgever, en Arnold Smeets (TST Luce).

  Aansluitend inleidingen door:
  • Dr. Hans Tercic, voorzitter theologische commissie bisdom Hasselt, docent dogmatiek grootseminarie Leuven, docent Nieuwe Testament Rolduc;
   ‘Dynamiek van een groot vertaalproject: mogelijkheden en grenzen van een nieuwe vertaling’
  • Prof. dr. Henk Witte, emeritus-bijzonder hoogleraar Ignatiaanse Spiritualiteit aan Tilburg School of Theology:
   ‘Het belang van een nieuwe vertaling van Vaticanum II’
  • Sjoerd Mulder MA, promovendus aan Tilburg School of Theology:
   ‘De betekenis van Vaticanum II voor jonge theologen’
    
 • 15.45 uur presentatie nieuwe vertaling Vaticanum II aan bisschop van Den Bosch, mgr. dr. G. de Korte
 • Om 16.00 uur einde presentatie, met borrel.

Praktische gegevens

 • wanneer: 19 december 2019, 14.00-16.00
 • waar: Sint Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch

Toegang is gratis, aanmelding verplicht via deze link: www.tiu.nu/Concilieteksten.