TST-Epic-foto | 10-11-2023

LUCE

Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt Luce een aanbod van lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving.

De komende jaren zal het aanbod van Luce zich ontwikkelen naar een aanbod gerelateerd aan Leven lang ontwikkelen en daarbij samenwerken met andere faculteiten van Tilburg University.

Voor het aanbod van bij- en nascholing voor theologisch geschoolde professionals is een aansluiting op de actuele ontwikkelingen binnen de werkvelden belangrijk (met name geestelijke verzorging, pastoraat en onderwijs).

Verder wil Luce aanbod ontwikkelen om vanuit de theologie een bijdrage te leveren aan het zoeken naar antwoorden op de grote uitdagingen van onze samenleving. Het gaat om ‘de goede samenleving’, met als belangrijke thema’s de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, burgerschap, armoede en welvaart, welzijn en gezondheid. Dit aanbod richt zich met name op professionals in maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

 

Ga naar de Luce website