woman with camera

Ontwikkeling in modern Indonesië van radicale en gematigde moslimgroepen

Published: 03 april 2023 Laatst bijgewerkt: 03 april 2023

In het moderne Indonesië ontwikkelden verschillende sociale klassen hun eigen radicale en gematigde interpretaties van de leer van de islam in politiek en samenleving. Promovendus Abdul Aziz onderzocht hoe zij hun ideologische legitimiteit construeren en beïnvloed worden door maatschappelijke ontwikkelingen. De Indonesische islam kende ook de opkomst van de conservatieve vorm van islam, die leidde tot grote verdeeldheid en concurrentie in zowel traditionalistische als modernistische moslimgemeenschappen. Aziz promoveert op 5 april.

Aziz richtte zijn onderzoek met name op het Islamic Defender Front (FPI), dat de belangen behartigt van de radicale moslim middenklasse. Het radicalisme van de FPI groeide naast het moslimtraditionalisme, waarbij deze werd beschouwd als een manifestatie van het moslimmoderatisme. Vanuit de gematigde moslim middenklasse richtte Aziz' onderzoek zich op het Muhammadiyah Young Intellectual Network (JIMM). De gematigdheid van het JIMM ontwikkelde zich als een vorm van verzet tegen de versterking van het moslimconservatisme onder modernistische moslims. 

Belangen van sociale klassen

Aziz concludeert dat in zijn empirische setting als ideologie overtuigend kan worden begrepen dat de islam een geconstrueerde werkelijkheid is waarvan de legitimiteit door verschillende moslimverenigingen wordt betwist. De vorming van deze ideologie wordt sterk beïnvloed door de belangen van de aanhangers. De radicale en gematigde tendensen van moslims kunnen dus niet los worden gezien van hun achtergrond en belangen als concurrerende sociale klassen, met name bij het verwerven en behouden van politieke macht en economische welvaart. 

Abdul Aziz is docent aan het State Islamic Institute of Bone (IAIN Bone) in Zuid-Sulawesi, Indonesië.


Meer informatie
Abdul Aziz verdedigt zijn proefschrift op 5 april in de aula met live stream
Het proefschrift is getiteld: Constructing Ideological Authority: A Study on the Radical and Moderate Muslim Middle Classes in the Contemporary Politics of Indonesian Islam.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichters@tilburguniversity.edu.