Students on campus

Reactie Tilburg University op ontwikkelingen Internationaliseringsdiscussie

Published: 08 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 14 februari 2024

Op 8 februari heeft Universiteiten van Nederland een ‘Maatregelenpakket zelfregie: versterken Nederlandse taal en beheersen internationale instroom’ gepubliceerd. De komende tijd wordt de uitvoering van deze maatregelen samen met de faculteiten en de medezeggenschap uitgewerkt. Tilburg University blijft benadrukken dat onze internationale gemeenschap een waardevol en integraal onderdeel is van onze universiteit. We volgen alle ontwikkelingen rond de internationaliseringsdiscussie nauwlettend en denken na over de gevolgen die deze kunnen hebben voor onze medewerkers, studenten en uiteindelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek.

Zelfregie universiteiten

Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’ (WIB) hebben de universiteiten van Nederland zelf een leidraad met een maatregelenpakket gemaakt om internationalisering beter te beheersen. Universiteiten zullen in de komende kabinetsperiode maatregelen nemen om de internationale instroom te beheersen, de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten te borgen, het Nederlands als academische taal te versterken en de blijfkans van internationaal talent te vergroten. Voor een deel van deze maatregelen hebben universiteiten de politiek hard nodig, omdat implementatie afhankelijk is van wat er precies in de WIB komt te staan. 

Lees het persbericht van UNL en Maatregelenpakket zelfregie: versterken Nederlandse taal en beheersen internationale instroom.

Onrust en zorgen

De internationaliseringsdiscussie kan zorgen voor veel vragen en onrust bij onze (internationale) studenten en medewerkers. Daar is alle begrip voor. Het College van Bestuur en de decanen blijven beklemtonen dat we onze internationale gemeenschap koesteren. Voor de zittende studenten geldt dat deze ontwikkelingen geen gevolgen hebben voor hun huidige opleiding.

Vragen kunnen gesteld worden via internationaliseringsdiscussie@tilburguniversity.edu. Zodra meer duidelijk is over de gevolgen voor Tilburg University volgt er meer informatie.

Vervolgproces maatregelenpakket en wetsvoorstel ‘Internationalisering in balans’

De komende tijd worden de maatregelen in samenspraak met de faculteiten en de medezeggenschap voor Tilburg University uitgewerkt. Voor de overige ontwikkelingen rond de WIB en meer informatie over Internationalisering lees verder op de webpagina Internationalisering.