afbeelding overleg voor de computer

Erkennen & Waarderen

Erkennen & Waarderen

Met het programma Erkennen & Waarderen draagt Tilburg University actief bij aan het nationale initiatief om het systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers zodanig te herzien dat dit ruimte biedt voor een grotere diversiteit aan talent op de domeinen onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en leiderschap.

Binnen Tilburg University draagt het programma Erkennen & Waarderen bij aan de brede visie op talentontwikkeling: Use (y)our Talents. Hierin staan (persoonlijk) leiderschap, zelfreflectie, samenwerking in teams en het werken vanuit de sterke punten benadering centraal.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd wat Erkennen & Waarderen is en hoe we hier invulling aan geven binnen Tilburg University.

Ambitie

Met haar inzet op het gebied van Erkennen & Waarderen wil Tilburg University haar medewerkers in staat stellen hun talenten ten volle te ontwikkelen, zowel individueel als in teamverband, in een cultuur passend bij haar kernwaarden – Connected, Curious, Caring en Courageous – in een veilige en inclusieve werkomgeving gebaseerd op openheid, transparantie en vertrouwen en met het leiderschap dat dit mogelijk maakt.

Om deze ambitie te realiseren stelt Tilburg University de volgende doelen:

  • Diversificatie van loopbaanpaden;
  • Aandacht voor het individu en voor het team;
  • Focus op kwaliteit in criteria voor werving, selectie, ontwikkeling en promotie;
  • Erkenning voor Open Science;
  • Het stimuleren van Connected Leading (intern programma).

In deze video legt Jantine Schuit, Vice-Rector Magnificus, uit welke concrete stappen Tilburg University zet om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Waar staan we nu

Erkennen & Waarderen is een belangrijk thema binnen de universitaire strategie van Tilburg University voor de periode 2022-2027. De ambities die zijn opgenomen in de strategie zijn gebaseerd op brede dialoogsessies, het voorwerk van verschillende werkgroepen en gesprekken over spanningsvelden en dilemma’s. In 2023 ligt de focus op de differentiatie van de academische loopbaan. We werken toe naar een universiteitsbreed kader en nadere invulling binnen de faculteiten.  

Werken bij Tilburg University

  • Spreekt de visie van Tilburg University op Erkennen & Waarderen je aan?
  • Wil je graag werken bij een organisatie waar talentontwikkeling centraal staat?
  • Kijk dan welke vacatures er op dit moment zijn bij Tilburg University.
Werken bij Tilburg University

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je je mening delen dan kun je contact opnemen met drs. Marjan van Hunnik.