Handen

Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Datum: Tijd: 14:30 Locatie: Aula, Cobbenhagen

Inkomen voor later raakt ons allemaal. Kunnen pensioenen geïndexeerd worden? En is de voorgestelde grootse hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel wel jongerenproof? Hoe denken jonge en oude generaties over pensioen? Tijdens deze middag gaan we in gesprek met wetenschappers, jongeren en ouderen.

Onze rector magnificus Wim van de Donk opent de middag. Aansluitend is er een gesprek met Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dagvoorzitter is Tom Jessen.

We gaan in gesprek in 3 rondes. Sprekers trappen kort af, gevolgd door een paneldiscussie. Aan het einde van iedere ronde is er ruimte voor vragen uit de zaal.

Bekijk het volledige programma en meld je aan.