woman with camera

10 praktische stappen brede welvaart

Published: 25 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 18 september 2023

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart worden er in gemeenten door heel Nederland weer nieuwe coalities en colleges gevormd. Een mooie kans om Brede Welvaart niet alleen op de agenda te zetten, maar ook de stap te zetten naar uitvoering. Om de komende bestuursperiode echt werk te maken van brede welvaart, hebben VNG, Platform31, Het PON & Telos en Tilburg University (Academische Werkplaats ‘Brede Welvaart in de Regio’) 10 praktische stappen op een rij gezet om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart.

Waarom is het voor gemeenten belangrijk te werken aan brede welvaart? De afgelopen periode hebben we te maken gehad met een gezondheidscrisis. Die heeft de veerkracht en vol­harding van gemeenten stevig op de proef gesteld. Jongeren willen weer perspectief. Bedrijvigheid en werkge­legenheid moet worden gestimuleerd. Maar dat is niet het enige. We worden geconfronteerd met een klimaat-en energiecrisis en een gespannen geopolitieke situatie. Daarnaast maakt de stikstofcrisis duidelijk dat ook de natuur om aandacht vraagt.

In de zoektocht naar lokaal en regionaal herstel en innovatie na de coronapandemie gaat het dus om meer dan groei van het aantal banen en het bruto binnenlands product. Wonen, economie en klimaat zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met elkaar maar ook gezondheid, welzijn, een veilige, groene en schone leefomgeving.

Steeds meer gemeenten willen dan ook met brede welvaart aan de slag. Maar wat is daarvoor nodig? Hoe maak je de slag van ambitie naar actie? En hoe kom je tot goede keuzes? Lees daarvoor deze handreiking.

Gemeenten zijn belangrijke spelers in de regio om brede welvaart van inwoners te versterken. Het gaat echter om een samenspel van allerlei organisaties en mensen. In de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de Regio werken we samen met de verschillende partners aan het versterken van de aanpak van Brede Welvaart in de regio.

Benieuwd?

Lees verder lezen over de academische werkplaats