woman with camera

Roep om Brede welvaart als nieuwe norm

Published: 15 februari 2022 Laatst bijgewerkt: 18 september 2023

De eerste door de Academische Werkplaats Brede Welvaart in de regio georganiseerde workshop is een feit. Op 9 februari vond de workshop ‘Hoe meten we prestaties van organisaties op het vlak van Brede Welvaart?’ plaats, waarbij overheden, bedrijven, financiers en accountants samen met PON- Telos en Tilburg University in gesprek gingen over hoe organisaties hun prestaties op het vlak van brede welvaart meten en waar ze tegen aan lopen.

Moestuin

De opbrengst van de bijeenkomst gaf een goed beeld van de kennis en toepassingen waar behoefte aan is en waarmee de academische werkplaats aan de slag kan. De deelnemers missen een gemeenschappelijke taal rond Brede Welvaart. Daarnaast is er veel behoefte aan kennis hoe binnen de verschillende dimensies en indicatoren van Brede Welvaart keuzes gemaakt kunnen worden in beleid en hoe hier integraal over gerapporteerd kan worden.

De workshop trapte af met presentaties van Prof. Dr. Philip Joos (Tilburg University), John Dagevos (PON-Telos) en Otto Raspe (RaboResearch) Joos benadrukte de belangrijke rol van accounting in brede welvaart en de behoefte aan nieuwe manieren van meting en rapportering van niet-financiële impact. Dagevos gaf een kijkje in de toolbox van PON-Telos en legde uit welk proces zij gebruiken om impact te meten. Uit de presentatie van Raspe bleek dat onderzoek van RaboResearch aantoont dat de transitie naar een duurzamere en inclusievere economie bij Nederlandse bedrijven op alle vlakken stagneert, met name bij de kleinere bedrijven.

Na het plenaire onderdeel waren de aanwezige organisaties aan zet. Uit de break out sessies kwam al snel naar voren dat organisaties gewend zijn om te werken met standaarden zoals SDGs, PPP, PSO, ESG en verplichte standaarden uit de financiële wereld. Bij mogelijke metingen lijkt er vaak een zwaartepunt te liggen op zaken zoals duurzaamheid maar wordt het perspectief van het individu en de samenleving nog onvoldoende meegenomen. Organisaties zoeken naar instrumenten om te komen tot afwegingen en handelingsperspectieven. Hoe weeg je de verschillende aspecten en hoe maak je daarbinnen keuzes?

Naast deze vraag kwamen ook een aantal andere kwesties aan de orde die interessant kunnen zijn om in de academische werkplaats verder uit te diepen.  Zoals de vraag hoe komen we tot standaardisering – een gemeenschappelijke taal - en informatiedeling om zo een level playing field mogelijk te maken? Waarbij het doen van lange termijn metingen met dezelfde standaarden gewaarborgd kan worden. En waarmee zouden organisaties en ondernemers geholpen kunnen worden om versneld bij te dragen aan brede welvaart en mee te komen in de nieuwe economie? Wat kan hen handelingsperspectief bieden?

Contact

Zowel met de deelnemers als nieuwe organisaties zal vanuit de werkplaats worden gekeken welke kennis in samenwerking kan worden ontwikkeld rond deze vragen. Ook interesse om aan deze discussie bij te dragen of partner te worden van de academische werkplaats brede welvaart? Neem dan contact op met Patty Claassens (p.claassens@tilburguniversity.edu).

Masterclass Brede Welvaart in de Praktijk

Het eerstvolgende evenement dat georganiseerd wordt door de werkplaats is de Masterclass Brede Welvaart in de Praktijk op 6 april 2022.

Meld je nu aan