Taufiq - afstuderen beursstudent

Subsidies Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds steunt projecten die buiten de reguliere financiering van de universiteit vallen, in de vorm van subsidies. Medewerkers, alumni en studenten van Tilburg University kunnen aanvragen indienen voor de financiering van een project. Het Universiteitsfonds verstrekt onder andere subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen. Voorstellen maken kans op toekenning van de subsidie als ze passen binnen de doelstellingen en voldoen aan de criteria zoals hieronder wordt beschreven.

Deadline

Er zal in 2021 geen aanvraagronde plaatsvinden. De volgende aanvraagronde zal in 2022 plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u t.z.t. op deze website

Voor alle aanvragen geldt het volgende

Alleen toekomstige uitgaven voor projecten maken kans op subsidie. Dien een aanvraag daarom altijd vóór de uitvoering van het project in.

Criteria

Onderzoek

Voor subsidie omtrent wetenschappelijk onderzoek komen uitsluitend onderzoekers/wetenschappers, studenten en alumni van Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten. Onderzoeksprojecten die wetenschapsbeoefening ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Universiteitsfonds Tilburg. Een eis is dat de projecten een directe relatie met Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek projecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000 en €30.000;
 • Aansluiting bij de 3 Impact thema’s van de universiteit heeft een pré (Creating Value from Data, Resilient Society, Health and Well-being);
 • Multi – disciplinaire (school-overstijgende) projecten hebben een pré;
 • In het projectvoorstel dient aangegeven te zijn hoe het maatschappelijk veld betrokken is. Is er om input gevraagd, hoe wordt impact achteraf gegenereerd?
Onderwijs

Voor subsidie omtrent onderwijs komen uitsluitend onderzoekers/wetenschappers, studenten en alumni van Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijsprojecten. Projecten die onderwijs ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Universiteitsfonds Tilburg. Een eis is dat de initiatieven een directe relatie met het onderwijs van Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderwijsprojecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000,- en €30.000,-;
 • Universiteit brede projecten hebben een pré;
 • Sluit het project aan bij het Tilburgs Onderwijsprofiel van Kennis, Kunde en Karakter? Dat heeft een pré;
 • Heeft het project een innovatief karakter, en hoe wordt dat onderbouwd?;
 • Is het project bedoeld als pilot en kan het bij succes indalen in de universiteit?;
 • Wordt aangegeven hoe groot de populatie van bereikte studenten is?

Toekenning van de subsidie

Omdat het Universiteitsfonds afhankelijk is van donateurs zitten er ook bepaalde verplichtingen aan de toegekende subsidie. Zo verwacht het Universiteitsfonds regelmatig updates om via verschillende kanalen te kunnen delen met de donateurs. Daarnaast kunnen aanvragers bijvoorbeeld worden gevraagd om hun project toe te lichten bij evenementen voor donateurs. Na toekenning maakt het Universiteitsfonds hierover afspraken met de aanvrager.

Afronding project

Na afronding van het project waarvoor subsidie is verstrekt moet de aanvrager een Digitale Eindverantwoording indienen. De laatste 25% van de subsidie wordt pas uitgekeerd als deze verantwoording is goedgekeurd.

Contact

Neem bij vragen over subsidies contact op met: 

Tilburg University
Universiteitsfonds Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

E-mail: universiteitsfonds@tilburguniversity.edu

T: +31 13 466 8701

Word donateur

Met jouw gift aan Stichting Universiteitsfonds Tilburg kun je verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten een extra steuntje in de rug geven. Dankzij het fonds kunnen we een duurzame bijdrage leveren aan projecten met een maatschappelijke impact en bijdragen aan een betere wereld.