Tilburg University logo statue


 

Subsidies Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds steunt projecten die buiten de reguliere financiering van de universiteit vallen, in de vorm van subsidies. Medewerkers, alumni en studenten van Tilburg University kunnen aanvragen indienen voor de financiering van een project. Het Universiteitsfonds verstrekt onder andere subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen. Voorstellen maken kans op toekenning van de subsidie als ze passen binnen de doelstellingen en voldoen aan de criteria zoals hieronder wordt beschreven.

Deadline

De deadline voor de huidige aanvraagronde is  9 maart 2020 (23:59)

Voor alle aanvragen geldt het volgende

Alleen toekomstige uitgaven voor projecten maken kans op subsidie. Dien een aanvraag daarom altijd vóór de uitvoering van het project in.

Criteria

Onderzoek
Onderwijs

Aanvragen

Uw aanvraag moet bestaan uit:

Beide documenten stuurt u naar universiteitsfonds@tilburguniversity.edu met als titel “Project <naam Hoofdaanvrager> aanvraagronde 2020”.

Besluitvormingsproces

Stappen Besluitvorming

Toekenning van de subsidie

Omdat het Universiteitsfonds afhankelijk is van donateurs zitten er ook bepaalde verplichtingen aan de toegekende subsidie. Zo verwacht het Universiteitsfonds regelmatig updates om via verschillende kanalen te kunnen delen met de donateurs. Daarnaast kunnen aanvragers bijvoorbeeld worden gevraagd om hun project toe te lichten bij evenementen voor donateurs. Na toekenning maakt het Universiteitsfonds hierover afspraken met de aanvrager.

Afronding project

Na afronding van het project waarvoor subsidie is verstrekt moet de aanvrager een Digitale Eindverantwoording indienen. De laatste 25% van de subsidie wordt pas uitgekeerd als deze verantwoording is goedgekeurd.

Contact

Neem bij vragen over subsidies contact op met: 

Tilburg University
Universiteitsfonds Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

E-mail: universiteitsfonds@tilburguniversity.edu

T: +31 13 466 8701

Word donateur

Met uw gift aan het Universiteitsfonds Tilburg kunt u verschillende projecten van Tilburg University een steuntje in de rug geven. Projecten die net dat beetje meer kunnen bereiken met een financiële impuls. Of initiatieven die een financiële bijdrage nodig hebben om van start te kunnen gaan.