Hein Fleuren

Je kunt wel heel veel weten en ontzettend goede vaardigheden hebben, maar wat wil je eigenlijk bijdragen? - Hein Fleuren

Het Tilburgse Onderwijsprofiel

Wie studeert aan Tilburg University wordt gevormd tot een kundige, zelfbewuste en betrokken academicus, die de samenleving begrijpt en daarin een rol kan spelen, gedreven door solidariteit, ondernemerszin, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen. Waarden waar onze maatschappij om vraagt.

Wat houdt het Tilburgse Onderwijsprofiel in?

Het Tilburgse Onderwijsprofiel is uniek in Nederland. Centraal in dit plan staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Studenten en alumni van Tilburg University onderscheiden zich van die van andere universiteiten doordat er in hun opleiding veel aandacht wordt besteed aan karaktervorming.  Ze zijn daarmee goed toegerust om hun talenten verder te ontwikkelen, hun kennis te vergroten, en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het Tilburgse Onderwijsprofiel vloeit voor uit de Tilburgse Onderwijsvisie.

Lees ook het essay 'Verkenning van een onderwijsvisie voor Tilburg University'

Kennis

 • Experts in hun vakgebied
 • In staat relaties te leggen met andere disciplines
 • Kennis benutten en inzetten t.g.v. social innovation

 

Kunde

 • Academische vaardigheden
 • Sociale Vaardigheden
 • Creatieve en innovatieve vaardigheden
 • Theorie wordt gekoppeld aan actuele kwesties uit de samenleving.

Karakter

 • Intellectuele zelfstandigheid
 • Kritische zin
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Wetenschappelijke verantwoordelijkheid
 • Ondernemendheid

Het Tilburgs Onderwijsprofiel in de praktijk

Kleine klassen en mentorsystemen
Het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden
Zelfreflectie
Curriculum Teams
Activiteiten naast de opleiding
Uniform jaarrooster – Mobility window
e-Portfolio
Filosofie cursussen
Beleidsnotitie
Tea Kiphidze, studente

Met mijn opgedane kennis wil ik een bijdrage leveren aan mijn land.

Lees meer
Tea Kiphidze
Kees van Rengs, alumnus

Het gaat om de why, wat drijft je?

Lees meer
Kees van Rengs
Colette Cuijpers, docent

Ik wil kritische academici kweken, die iets kunnen waar de samenleving behoefte aan heeft.

Lees meer
Colette Cuijpers

Onderwijsinnovatie

Door de verregaande digitalisering van de samenleving en de toenemende diversiteit van onze studenten, is een vernieuwing van ons onderwijs noodzakelijk. De samenleving vraagt om professionals en leiders die flexibel in kunnen spelen op de veranderingen en die in staat zijn oplossingen te vinden voor complexe problemen.

Om deze professionals en leiders van de toekomst op te leiden, investeert Tilburg University in onderwijs dat zowel recht doet aan de verwachtingen van de nieuwe generatie studenten als aan de eisen van de arbeidsmarkt.

Exploring, Connecting, Engaging en Activating

Project Implementatie Onderwijsprofiel 

Bekijk de intranet website (informatie alleen toegankelijk voor medewerkers).