Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Subsidie aanvragen Universiteitsfonds

Het Universiteitsfonds Tilburg steunt projecten die buiten de reguliere financiering van de universiteit vallen, in de vorm van subsidies. Medewerkers, alumni en studenten van Tilburg University kunnen aanvragen indienen voor de financiering van een project. Het Universiteitsfonds Tilburg verstrekt onder andere subsidies om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te bevorderen. De subsidies zijn verkrijgbaar wanneer een voorstel past in de doelstellingen van de Universiteit en voldoet aan de criteria zoals hieronder wordt beschreven.

Deadline

De deadline voor de huidige aanvraagronde ligt op 1 september 2018. In 2019 zal er een nieuwe aanvraagronde plaatsvinden. De exacte deadline hiervoor wordt later gecommuniceerd.

Voor alle aanvragen geldt het volgende:

Alleen toekomstige uitgaven voor projecten maken kans op subsidie. Dien een aanvraag daarom altijd vóór de uitvoering van het project in.

Criteria

Onderzoek

Voor subsidie omtrent wetenschappelijk onderzoek komen uitsluitend onderzoekers/wetenschappers en alumni die zijn gelieerd aan Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor wetenschappelijke projecten. Een eis is dat de projecten een directe relatie met Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek projecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000 en €30.000;
 • Aansluiting bij de 3 Impact thema’s van de universiteit heeft een pre (Creating Value from Data, Resilient Society, Health and Well-being);
 • Multi – disciplinaire (school-overstijgende) projecten hebben een pré;
 • In het projectvoorstel dient aangegeven te zijn hoe het maatschappelijk veld betrokken is. Is er om input gevraagd, hoe wordt impact achteraf gegenereerd?

Onderwijs

Voor subsidie omtrent onderwijs komen uitsluitend onderzoekers/wetenschappers en studenten van Tilburg University in aanmerking. Dankzij de steun van donateurs kunnen zij subsidie aanvragen voor onderwijs projecten. Projecten die onderwijs ondersteunen, komen in aanmerking voor steun van het Universiteitsfonds Tilburg. Een eis is dat de initiatieven een directe relatie met het onderwijs van Tilburg University hebben en niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. 

De volgende criteria gelden voor alle aanvragen met betrekking tot wetenschappelijk onderwijs projecten:

 • Het aangevraagde budget moet liggen tussen €5.000,- en €30.000,-;
 • Universiteit brede projecten hebben een pré;
 • Sluit het project aan bij het Tilburgs Onderwijsprofiel van Kennis, Kunde en Karakter? Dat heeft een pré;
 • Heeft het project een innovatief karakter, en hoe wordt dat onderbouwd?;
 • Is het project bedoeld als pilot en kan het bij succes indalen in de universiteit?;
 • Wordt aangegeven hoe groot de populatie van bereikte studenten is?.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen, onvolledige aanvragen worden afgewezen. De aanvraag moet daarom voorzien zijn van de volgende bijlagen:

  • een projectomschrijving (maximaal twee A4);
  • een motivatiebrief waarin staat beschreven op welke wijze het project ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijs aan de TiU en/of haar studenten. Ook de maatschappelijke impact kan hier worden toegelicht;
  • een totaalbegroting, inclusief een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (zoals onderzoekskosten, personele lasten, aangevraagde en/of toegezegde giften, subsidies of sponsorbedragen van andere fondsen, faculteit, bedrijven, etc.);
  • een CV van de aanvrager.

  Afronding project

  Na afronding van het project waarvoor subsidie is verstrekt, verwachten wij een projectverslag en financiële eindverantwoording.

  Aanvraag indienen?

  Informatie over de aanvraagronde van 2019 volgt later.

  Vragen?

  Neem voor vragen over subsidies contact op met: