All too Human festival

ALL too HUMAN festival

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Theater de Nieuwe Vorst

Wat betekent diversiteit? Hoe kunnen we de geschiedenis inclusief maken? Welke rol kunnen filosofen daarin spelen? Dat soort vragen komen voorbij tijdens ALL too HUMAN, een eendaags festival dat wordt georganiseerd door MAP (Minorities And Philosophy) vanuit Tilburg University, in samenwerking met Krakers. Een dag die volledig in het teken staat van educatie, filosofie, kunst én - ook niet onbelangrijk - een feestelijk programma, allemaal rondom de thema’s diversiteit en inclusie.

Deze derde editie zal het thema “Rewriting History” centraal staan. Tijdens ALL too HUMAN creëren wij ruimte om met een kritische blik (terug) te kijken, elkaars perspectieven te leren kennen en te luisteren naar de onbekende verhalen uit de geschiedenis. Dit allemaal in de vorm van lezingen, workshops, dans, muziek en exposities.

Rewriting history?

‘Herschrijven’ betekent niet dat we (pijnlijke) momenten uit de geschiedenis uitwissen, maar onze geschiedenis her evalueren. Dat gaan we doen met nieuwe ideeën en testimonies van mensen die (nog) niet zijn meegenomen in de algemene vertellingen van onze geschiedenis, vaak omdat ze tot een onderdrukte minderheid behoren. Neem bijvoorbeeld de verborgen geschiedenis van disability in Nederland, de post-koloniale noot van bepaalde dansvormen en de rol die de emotie van trots speelt in het herschrijven van de geschiedenis.
We geven geluid aan de ondergesneeuwde of genegeerde verhalen, die belangrijk zijn om onze kennis te verrijken en een inclusievere samenleving te creëren. We zijn nu nog afhankelijk van de mensen die onze collectieve verhalen creëren: de mensen in machtsposities voor wie het behouden van de status quo in het eigenbelang is. In een tijd waarin de democratie onder druk ligt door allerlei factoren, is het cruciaal om elkaar te vinden in het herschrijven van onze collectieve en persoonlijke geschiedenis.

Programma