Tilburg University Themadossiers

Themadossiers

Themadossier Big Data

Big Data

Onze maatschappij profiteert steeds meer van de kansen om met enorme hoeveelheden data nieuwe producten en diensten aan te bieden. Maar hoe gaan we om met die data? Hoe zit het met de privacy en het eigendom van data? Wat is het economisch belang? Tilburg University speelt in op deze en andere vragen rond Big Data in de samenleving.

Themadossier Big Data


Themadossier Zorg / Topics Healthcare 2

Zorg

Hoe houden we de zorg betaalbaar, maar ook maatschappelijk verantwoord en duurzaam? Aan dit fundamentele dilemma werken onze onderzoekers vanuit de economie, bestuurskunde, sociologie, psychologie, recht en ethiek, vaak in samenwerking met de zorgpraktijk.

Themadossier Zorg en gezondheid


Themadossier Arbeidsmarkt / Topics Labour market

Arbeidsmarkt

De Europese arbeidsmarkt heeft het moeilijk, vanwege de economische crisis maar ook de vergrijzing. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven meedoen? 

Themadossier Arbeidsmarkt


Dossier Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het onderzoek naar duurzaamheid van Tilburg University ligt op het snijvlak van economie, ethiek en recht. Binnen het Tilburg Sustainability Center werken onderzoekers aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, duurzaam beleggen, milieu-economie en klimaatverandering.

Themadossier Duurzaamheid


Themadossier veiligheid / Topics security header

Veiligheid

Burgers beschermen tegen misdaad, oorlog, terrorisme en rampen is een cruciale taak van de overheid. Gaat zij daarin soms te ver? Niet ver genoeg? Wat doen we zelf? Tilburg University onderzoekt de veiligheid van de samenleving op verschillende niveaus, inclusief cyberspace.

Themadossier Veiligheid


Themadossier Cultuur en religie

Cultuur en religie

Ontkerkelijking en groeiend individualisme hebben geleid tot een zoektocht naar nieuwe vormen van spiritualiteit, zingeving en rituelen. Onderzoekers duiden de ontwikkelingen van levensbeschouwing in een tijd aan waarin persoonlijke en sociale identiteit onder druk staan.

Themadossier Cultuur en religie