woman with camera

Samen werken aan ‘digital health’ en ‘mental wellbeing’

Published: 20 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 20 juni 2023

Hoe kunnen digitale hulpmiddelen bijdragen aan een mentale gezondheid? Welke uitdagingen en mogelijkheden liggen er voor de praktijk en hoe kan onderzoek hieraan bijdragen? Op 13 juni vond het startsymposium van de Universiteitsbrede Academische Werkplaats ‘Digital Health & Mental Wellbeing’ plaats in de LocHal in Tilburg voor een eerste kennismaking tussen verschillende maatschappelijke partners en onderzoekers van Tilburg University. Saar Hommes (postdoc onderzoeker bij de werkplaats) doet verslag van deze middag in de LocHal.

Praktijk en wetenschap 

Binnen de Academische Werkplaats, getrokken door prof. Inge Bongers en prof. Emiel Krahmer, wordt een brug geslagen tussen praktijk en onderzoek. Tijdens het start-symposium waren er bijvoorbeeld partners uit de geestelijke gezondheidszorg, appontwikkelaars, huisartsen, verzekeringsmaatschappijen, online platforms, datacentra en ziekenhuizen aanwezig. Zij gingen in gesprek met onderzoekers van Tilburg University binnen verschillende disciplines als ethiek, psychologie, epidemiologie, communicatie, rechten, data science, taalkunde, statistiek en medische wetenschappen. Samen werd gezocht naar belangrijke thema’s die als inspiratie dienen voor de samenwerkingsagenda van de Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing. 

Digitale hulpmiddelen: wat moet er beter? 

Hoewel digitale hulpmiddelen zeker mogelijkheden bieden, is het belangrijk om te weten wat valkuilen kunnen zijn. Tijdens het symposium werd dan ook aan deelnemers gevraagd welke problemen zij in de praktijk tegenkomen. Zo werd het belang van co-creatie en het bereiken van mensen met lagere gezondheidsvaardigheden of een minder gunstige economische uitgangspositie besproken. Hoe zorg je ervoor dat niet alleen “the worried well” bediend worden? Om de (geestelijke) gezondheidszorg te ontlasten is het ook belangrijk dat digitale communicatie een deel van de zorg kan vervangen in plaats van complementeren en dat niet iedere tak van de gezondheidszorg het wiel opnieuw gaat uitvinden. De precieze effecten van eHealth op de lange termijn moeten ook beter in kaart worden gebracht, net als het levensloopbestendig maken van digitale tools. Ook is onvoldoende duidelijk wie eigenlijk verantwoordelijk is voor het onderhoud en de kwaliteit van applicaties. En, hoewel er steeds meer data zijn, moet er meer duidelijkheid komen over de kwaliteit van deze data en hoe we deze data op een inzichtelijke manier kunnen communiceren naar verschillende stakeholders.

Kortom: de partners en onderzoekers van de Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing hoeven zich de komende jaren niet te vervelen! Er zijn veel ideeën naar boven gekomen om in co-creatie verder aan te werken. 

Team Digital Health and Mental Wellbeing

Van links naar rechts: Prof. Inge Bongers (Hoogleraar Sustainable Innovation for Mental Health en Academic Lead van de werkplaats), Prof. Emiel Krahmer (Hoogleraar Communication, Cognition and Computation en Academic Lead van de werkplaats), Esther van Vliet (projectmanager van de werkplaats) en Saar Hommes (postdoc onderzoeker van de werkplaats). 

Hoe nu verder? 

Na de zomer zal verder worden geschaafd aan de samenwerkingsagenda in samenspraak met partners als ziekenhuizen, GGZ instellingen, gemeente en provincie, eHealth bedrijven, technologie ontwikkelaars, patiëntenorganisaties, huisartsen, bedrijfsgezondheidsnetwerken, onderzoeksinstituten en zorgverzekeraars. De uitkomsten van het startsymposium worden daarin meegenomen. Dank aan alle deelnemers! 

Partner worden of werken bij de Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing? Lees meer over de Academische Werkplaats, houd de vacaturesite van Tilburg University in de gaten, of neem contact op met de projectmanager Esther van Vliet.

Kick-off symposium DHMW