Achtergrond bachelor en

Collegegeldregeling tweede bachelor

De regels omtrent de subsidiëring van een tweede bachelorgraad door de overheid zijn veranderd. Omdat universiteiten geen bekostiging ontvangen voor een student die een tweede bacheloropleiding volgt, mogen ze zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen.

Uitzondering

Wanneer je met een tweede bacheloropleiding begonnen bent vóórdat je een bachelordiploma hebt, dan blijf je voor die tweede bachelor het wettelijk tarief betalen, mits je ononderbroken ingeschreven blijft voor die tweede bachelor.

Bekijk de tarieven voor dit collegejaar.

Premasterprogramma's

Studenten met een HBO-bachelordiploma (en soms ook studenten met een WO-bachelordiploma), die een WO-master willen volgen, zullen in de meeste gevallen eerst een premaster programma moeten volgen om hun deficiënties weg te werken.

Voor deze premaster worden studenten in de bachelorfase ingeschreven en betalen zij een vergoeding afhankelijk van het aantal ECTS (studiepunten) van de vakken die zij moeten halen om tot de master te worden toegelaten.

Zie tarieven premasterprogramma’s. Lees ook goed de toelichting door, want op een aantal punten verschilt de regeling van collegegeld. Zo krijg je niets terug wanneer je je eerder uitschrijft.

Voor 30 ECTS is de vergoeding gelijk aan de helft van het wettelijk tarief collegegeld. Studenten houden recht op hun studiefinanciering, voor zover zij daar nog aanspraak op maken.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact