Masteropleidingen

Hoogwaardig onderwijs in een internationale omgeving bereidt je voor op een verantwoordelijke positie in de samenleving.

Beste algemene universiteit - Keuzegids Masters 2016

Jeugdliteratuur

Track binnen de master Kunst- en Cultuurwetenschappen


Thematiek

De mastertrack Jeugdliteratuur richt zich op een specifiek cultureel systeem dat geconfronteerd wordt met ingrijpende maatschappelijke veranderingen zoals mediatisering en globalisering. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de productie, distributie en receptie van jeugdliteratuur. In het mastertrack wordt vanuit relevante theoretische concepten zoals 'kindbeeld' en 'adaptatie' en met oog voor historische ontwikkelingslijnen gereflecteerd op actuele debatten in de (internationale) jeugdliteratuur, bijvoorbeeld die over de grenzen tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur.

Onderzoek

Je leert onderzoeksvragen formuleren en je doet zelf onderzoek om antwoorden op die onderzoeksvragen te kunnen formuleren. In de opleiding gaat dan ook veel aandacht uit naar de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden. Deze vaardigheden zullen je goed van pas komen bij het schrijven van je masterthesis, die de afsluiting vormt van de masteropleiding.

Toekomst

De mastertrack Jeugdliteratuur leidt je op tot deskundige binnen het jeugdliteraire veld. Als afgestudeerde heb je specialistische kennis van de geschiedenis en theorievorming van de jeugdliteratuur. Je beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de analyse en interpretatie van jeugdliteraire teksten. Je bent ingevoerd in de institutionele aspecten van het jeugdliteraire systeem. Je hebt geleerd om kritisch te reflecteren op debatten die gaande zijn binnen het veld van de jeugdliteratuur, om zelfstandig onderzoek te doen en om daarover schriftelijk en mondeling te rapporteren.