Afscheidsrede Valedictory address

Afscheidsrede prof. dr. R.J.A. Muffels

Datum: Tijd: 16:15 Locatie: Aula

Werk, Welvaart en Welbevinden

Op  vrijdag 8 juli 2022 zal prof. dr. Ruud Muffels afscheid nemen als Hoogleraar 'Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' aan Tranzo - Tilburg University. Hij doet dat met het uitspreken van zijn afscheidsrede om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University. Voorafgaand aan de afscheidsrede wordt een seminar georganiseerd over het thema duurzame participatie in arbeid, welzijn en gezondheid. Lees hierover meer bij het agendapunt Seminar 'Ongelijke kansen en capaciteiten voor duurzame participatie: rol van instituties en interventies'.

Afscheid prof. dr. Ruud Muffels

Tijdens zijn loopbaan bij Tilburg University heeft hij zich vooral beziggehouden met vraagstukken op het grensvlak van arbeid, welzijn en sociale zekerheid. Thema’s die in de loop der jaren graag bestudeerde vanuit een longitudinaal en levensloopperspectief zijn o.a.: armoede, inkomensongelijkheid, solidariteit in zorg en gezondheid, ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en flexibilisering, welbevinden en (mentale) gezondheid. Daarbij was hij met name geïnteresseerd in de rol van instituties, zoals die van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat maar ook in specifieke interventies zoals in het Vertrouwensexperiment in de bijstand. Inspiratie vond hij onder meer in de Capability benadering van Sen. 

Prof. dr. Ruud Muffels

Na zijn loopbaan als docent, voorzitter en bijzonder hoogleraar ouderenbeleid aan de vakgroep sociale zekerheidswetenschap (1990-2003), is hij als hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid lange tijd verbonden geweest aan de vakgroep sociologie. Van 2009 tot 2018 was hij in die hoedanigheid en als directeur werkzaam bij ReflecT, een onderzoeksinstituut op het gebied van de arbeidsmarkt verbonden aan de juridische faculteit. Daarna zette hij zijn loopbaan voort bij de academische werkplaats arbeid en gezondheid (AWAG) van Tranzo, waarin hij zich vooral richtte op het thema duurzame participatie in arbeid, welzijn en gezondheid. Naast het Vertrouwensexperiment bestudeerde hij in een Europees onderzoek de gevolgen van technologische verandering voor mensen in de bijstand en of vormen van basisinkomen en participatie-inkomen een vernieuwend perspectief kunnen bieden.

Bent u er 8 juli ook bij? Meld u dan nu aan via onderstaande button:

Aanmelden

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream