Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie J.M.C. van Loon MSc

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Maintaining and enhancing the autonomy of nursing home residents with physical impairments. A qualitative multi perspective study.

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotor: prof. dr. K.G. Luijkx
  • Copromotores: dr. mr. A.H.P.M. de Rooij, dr. ir. B.M. Janssen

Eigen regie is belangrijk voor ouderen die in een verpleeghuis wonen. Soms staat deze regie onder druk. Bijvoorbeeld omdat ouderen afhankelijk zijn van de zorg van anderen. De omstandigheden in het verpleeghuis kunnen belemmerend zijn voor het voeren van eigen regie.

Jolande bestudeerde hoe ouderen met een somatische aandoening in een verpleeghuisomgeving, samen met zorgmedewerkers eigen regie behouden of bevorderen. Zij onderzocht wat er al bekend is in de wetenschappelijke literatuur over wat eigen regie bevordert of belemmert. Ook onderzocht ze het perspectief van ouderen, zorgmedewerkers en de organisatie van zorg. Tot slot is onderzocht hoe ouderen en zorgmedewerkers samen de eigen regie kunnen bevorderden op de afdeling.

Het onderzoek van Jolande laat zien dat de eigen regie kan worden behouden en bevorderd in de zorgrelatie tussen ouderen en zorgverleners. Juist in de omgeving van die zorg  is er ruimte voor verbetering op alle niveaus.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream