Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie M. Pourrahim LLM

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Aula

Access to Standard Essential Patents and Competition Law
Patent pools, licensing in IoT value chains and dispute resolutions
Maryam Pourrahim
2023

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream

Samenvatting

Standaardessentiële octrooien (SEP's) zijn een cruciaal aspect van moderne technologie en spelen een belangrijke rol in het vormgeven van ons dagelijks leven. Zie ze als de onzichtbare lijm die apparaten helpt elkaars taal te begrijpen, waardoor gadgets harmonieus werken. Deze patenten zijn nauw verbonden organisaties voor de ontwikkeling van industriestandaarden (SDO's) zoals IEEE en ETSI en zijn van immens belang voor het garanderen van interoperabiliteit, innovatie en eerlijke concurrentie in de wereld van de technologie. 

In de kern verwijzen SEP's naar patenten voor technologieën die essentieel zijn geworden voor het implementeren van industriestandaarden. Terwijl patenten juridische bescherming bieden aan uitvinders, vormen standaarden een gemeenschappelijke basis voor technologie. Deze combinatie kan soms leiden tot geschillen en rechtszaken over licentiekosten en gebruik. Dit is waar het mededingingsrecht tussenbeide komt, om ervoor te zorgen dat bedrijven hun patent niet misbruiken om de markt te monopoliseren of buitensporige vergoedingen te vragen.

Wanneer bedrijven met hun gepatenteerde technologie bijdragen aan een standaard, verplichten ze zich om deze patenten in licentie te geven onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende (FRAND) voorwaarden. Deze verbintenis zorgt voor een gelijk speelveld en voorkomt dat één bedrijf de technologiemarkt monopoliseert. 

In haar onderzoek heeft Maryam Pourrahim het domein van SEP's verkend, waarbij ze een grondige analyse maakte van de antitrustwetten van de EU en de VS. Ze onderzocht octrooipooling om te begrijpen hoe het EU-mededingingsrecht dit kan ondersteunen. Daarnaast verdiepte ze zich in SEP-licenties binnen de complexe waardeketen van de auto-industrie, waarbij vragen behandelde over licentieverantwoordelijkheid en prijsstelling. Ze stelde een nieuwe aanpak voor deze kwesties voor. Verder onderzocht ze de uitdagingen van het verkrijgen van rechterlijke bevelen voor SEP houders die gebonden zijn aan FRAND-verplichtingen en vergeleek ze arbitrage en gerechtelijke procedures voor het oplossen van FRAND-geschillen. 

Het onderzoek onderstreept het belang van het in evenwicht brengen van de rechten van innovators met die van implementators en het vermijden van buitensporige regulering die innovatie zou kunnen belemmeren. Pourrahim beveelt aan jurisdicties zoals van China te bestuderen, waar SEP's het technologische landschap aanzienlijk beïnvloeden.