Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie drs. M.C.O. Kersten

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Making knowledge work. Factors, strategies and leadership to improve sharing and application of knowledge in the care and support for people with intellectual disabilities

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. P.J.C.M. Embregts, prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman

Kennis levert een essentiële bijdrage aan kwaliteit en innovatie in de professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Zorgprofessionals ondervinden echter veel belemmeringen bij het delen en toepassen van wetenschappelijke, professionele en ervaringskennis. De resultaten van dit promotieonderzoek laten zien dat kennisprocessen worden beïnvloed door een combinatie van persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Het verbeteren van kennisdeling en -toepassing vereist een goed samenspel tussen persoonlijke en omgevingsfactoren, waarbij de zorgprofessionals een sleutelrol hebben. Hun vakmanschap, leiderschap en motivatie zijn cruciaal. Daarnaast is leiderschap van bestuurders en managers noodzakelijk. Hun rol is faciliterend: het bieden van passende leerstrategieën, hulpbronnen en een stimulerende leeromgeving. Wanneer de gezamenlijke inzet van zorgprofessionals, bestuurders en managers leidt tot werkende kennis, zal dit de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

 

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream