Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie N.J.E van Vooren

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

The process of cross-sector collaboration for the health of local and regional populations. What works, why and in which context?

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. C.A. Baan, prof. dr. I.M.B. Bongers
  • Copromotor: dr. H.W. Drewes

Het Nederlandse zorgsysteem staat onder druk. Het wordt steeds moeilijker om kwalitatief goede zorg te leveren die ook betaalbaar en toegankelijk blijft. Daarbij is het huidige gezondheidssysteem met name ingericht rondom zorg en niet rondom gezondheid. Dit vraag om een transformatie van het zorglandschap, waarbij domeinoverstijgend samenwerken nodig is om zorg te voorkomen, vervangen en verplaatsen. Alleen hoe doe je dat? In dit proefschrift is dit ‘hoe’ onderzocht binnen diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden. Zo is onderzocht welke strategieën voor samenwerking zijn ingezet, in welke context en hoe deze werken. Uit het onderzoek blijkt dat er een verschil is in strategieën voor optimaliseren van de samenwerking binnen de huidige systemen, en voor het daadwerkelijk samen transformeren. Transformatie vraagt daarnaast om een lerende omgeving omdat veel nog onzeker is. In dit proefschrift worden aanbevelingen gedaan voor het organiseren van deze lerende omgeving. Dit onderzoek biedt inzichten voor betrokkenen binnen en rondom domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die werken aan integrale zorg, een gezonde leefomgeving, en aan een transformatie van zorg naar gezondheid. 

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream