Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie R.I. Bogaers

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Aula

Stigma as a barrier to sustainable employment and well-being of workers with mental health issues and illnesses: A mixed methods study in the Dutch military

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. J. van Weeghel, prof. dr. E.P.M. Brouwers
  • Copromotor:  dr. S.G. Geuze

Militairen werken vaak in gevaarlijke en emotioneel belastende omstandigheden wat kan leiden tot psychische klachten. Uit internationale onderzoek blijkt dat militairen vaak geen hulp zoeken voor deze klachten door het stigma wat erop rust. Het niet zoeken van hulp en onbesproken laten van klachten kan negatieve gevolgen hebben voor de duurzame inzetbaarheid van militairen. Het doel van het promotieonderzoek was om inzicht te verkrijgen in de keuze om hulp te zoeken en de keuze om klachten te bespreken met een leidinggevende binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Dit is onderzocht met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Uit het onderzoek kwam sterk naar voren dat stigma een barrière vormt voor allebei deze keuzes, en daarmee voor duurzame inzetbaarheid. Verder spelen attituden, kennis en begrip van de leidinggevende een cruciale rol. Toekomstig onderzoek, interventies en beleid moet zich daarom richten op het verlagen van stigma en het trainen van leidinggevenden op het gebied van psychische klachten.

 

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream