Tilburg University promotie PhD Defense

Promotie W.L. Numans MSc

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Aula

Doing the right things right. An insider's perspective on vulnerability

  • Locatie: Cobbenhagen building, Aula
  • Promotores: prof. dr. M.J.D. Schalk, prof. dr. M.R.F. Van Regenmortel
     

Het proefschrift Doing the right things right. An insider’s perspective on vulnerability ontrafelt de doorleefde en complexe werkelijkheid van een toenemend aantal mensen die in de Nederlandse samenleving worden gelabeld als ‘kwetsbaar’. Zij die niet of niet volledig voldoen aan de huidige sociaal-politieke normen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Hun perspectief wordt in dit proefschrift vooropgesteld.

Het onderzoek werpt licht op de interactie tussen individuele en contextuele factoren die kwetsbaarheid beïnvloeden. Het biedt inzicht in hoe mensen kwetsbaarheid ervaren in de context van hun leven, de kwaliteit van professionele hulpbronnen en hun participatie in de samenleving. Het brengt de mismatches tussen behoeften, eisen en professionele dienstverlening aan het licht. Belangrijke bevindingen wijzen uit dat veel mismatches worden veroorzaakt door systemische barrières, die bijdragen aan sociale onrechtvaardigheid. Naast deze bevindingen draagt het onderzoek ook bij aan de kennis over PAR en de verschillende soorten impact die deze methodologie kan hebben.

Wij bieden voor onze ceremonies nog steeds een livestream aan. 

Livestream