Dies Natalis 2023

Beleef de Dies Natalis 2023 opnieuw

Published: 24 november 2023 Laatst bijgewerkt: 21 december 2023

Op donderdag 16 november vierden we de 96e Dies Natalis van onze universiteit. Het thema was ‘Experiencing Broad Prosperity’.

Samen met alle aanwezigen ‘beleefden’ het College van Bestuur een gevarieerd en verrassend inhoudelijk programma: de uitreiking van een eredoctoraat aan de President van de Hoge Raad, een warm welkom voor de nieuwe vicevoorzitter van het College van Bestuur en tot slot een persoonlijke en inzichtelijke kijk van twee professoren op de rol van Tilburg University voor een brede welvaart. 

Kon je niet bij de Dies Natalis aanwezig zijn of wil je de ceremonie nog een keer terugkijken?

Beleef de Dies Natalis 2023

Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur opende de ceremonie en sprak kort over het thema van dit jaar: ‘Experiencing Broad Prosperity’.

Als universiteit willen we met het doen van onderzoek meewerken aan oplossingen voor nu en de toekomst, aan een brede welvaart voor iedereen. Met de academische werkplaatsen zet Tilburg University haar expertise in om in co-creatie onderling en ook met maatschappelijke partners concreet bij te dragen aan de brede welvaart. 

Ook kondigde Wim van de Donk de uitreiking van het eredoctoraat aan Dineke de Groot aan.

Dies Natalis 2023 - Wim van de Donk - foto Maurice van den Bosch

Uitreiking eredoctoraat Prof. mr. Dineke de Groot

Prof. mr. Dineke de Groot, president van de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ontving een eredoctoraat tijdens de Dies Natalis van Tilburg University. Erepromotoren prof.mr. Stéphanie van Gulijk en prof.mr. Reinout Wibier van Tilburg Law School reikten haar het eredoctoraat uit vanwege haar uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten en academische prestaties op het terrein van de verbinding van rechtspraak en samenleving. De Groot zegt daarover: “Inbreng van juristen in het multidisciplinaire werk aan brede welvaart, duurzaamheid en bestaanszekerheid is essentieel om keuzes zichtbaar te maken die naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kunnen leiden binnen het verband van de democratische rechtsstaat.”

Dies Natalis 2023 - Dineke de Groot - foto Maurice van den Bosch

Het is voor onze universiteit, onze rechtenfaculteit, die haar 60-jarige bestaan viert, en voor Stephanie van Gulijk en mijzelf in het bijzonder buitengewoon eervol is dat wij dit eredoctoraat mogen toekennen aan Dineke de Groot

- Reinout Wibier

Graag wil ik Tilburg University en in het bijzonder de beide erepromotoren bedanken voor de toekenning van het eredoctoraat

- Dineke de Groot

Dies Natalis 2023 - Dineke de Groot 2 - foto Maurice van den Bosch

Uitreiking eredoctoraat Dineke de Groot

Speech Dineke de Groot

Welkom drs. Wilma de Koning, nieuwe vicevoorzitter College van Bestuur

Na de uitreiking van het eredoctoraat nam Hugo Reumkens, voorzitter van het Stichtingsbestuur van Tilburg University, het woord en heette Wilma de Koning van harte welkom als onze nieuwe vicevoorzitter van het College van Bestuur! 

Dies Natalis 2023 - Wilma de Koning - foto Maurice van den Bosch

“Een perfecte dag om te beginnen in mijn nieuwe rol, samen met collega’s en relaties de verjaardag van onze universiteit vieren. Ik ben er trots op na 14 jaar weer bij Tilburg University te werken, nu in deze rol in het College van Bestuur en kijk er naar uit om bij te dragen aan de gekozen koers voor de komende jaren.” - Wilma de Koning

Welvaart of welzijn

Tot slot namen prof. dr. Antoinette de Bont en prof. dr. Lex Meijdam met speciale gastsprekers alle aanwezigen op een verrassende manier mee naar het thema brede welvaart: Welvaart of welzijn: waarom breder beter is? 

Met een persoonlijk verhaal en specifieke inzichten begonnen zij hun presentatie in het verleden en met indrukwekkende beelden gaat de presentatie verder naar het heden en de toekomst. Hoe kan Tilburg University met onderzoek en co-creatie door multidisciplinariteit, bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en bestaanszekerheid voor iedereen?

Bekijk de volledige presentatie op YouTube

Dies Natalis 2023 - presentatie Antoinette de Bont & Lex Meijdam - foto Maurice van den Bosch

De wereld is in korte tijd ontzettend veranderd. Maar heeft de schaalvergroting en de industrialisering onze voorouders alleen maar welvaart en geluk gebracht?

- Antoinette de Bont

We beseffen steeds meer dat economische groei ten koste gaat van ons sociaal en natuurlijk kapitaal

- Lex Meijdam


En zo sloten we de viering van de Dies Natalis 2023 met een prachtige inhoudelijke presentatie af!