woman with camera

College van Bestuur over oorlog tussen Israël en Hamas

Published: 07 november 2023 Laatst bijgewerkt: 09 januari 2024

De oorlog tussen Israël en Hamas is hartverscheurend en blijft, heel begrijpelijk, veel emoties losmaken, ook binnen onze academische gemeenschap. De heftige beelden en de schrijnende verhalen raken ons allen diep. Als College van Bestuur hopen we dat al het geweld en de haat spoedig eindigt en er vanuit dialoog een oplossing gevonden wordt die tot duurzame vrede leidt. We ontvangen reacties, verzoeken om steun en uitingen van gevoelens van onveiligheid. We willen onze zorgen en medeleven uitspreken voor iedereen die zich persoonlijk betrokken voelt via familie, vrienden of andere connecties in de regio. Ook doen we een dringend beroep op onze collega’s en studenten om ‘caring’ en ‘connected’ te blijven met aandacht en respect voor elkaar.

Onze universiteit staat voor een veilige plek voor al onze studenten en medewerkers ongeacht hun afkomst, achtergrond, of politieke overtuiging. Een plek van open dialoog en gesprek, waar geen ruimte is voor oproepen tot discriminatie, haat en geweld en bedreigend en intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. We willen wel ruimte bieden voor een academische dialoog, waarin we het onafhankelijk denken, kritisch debat en analyse bewaken. We moedigen onze wetenschappers ook aan hun expertise te delen, omdat ze een belangrijke rol kunnen spelen in de duiding van dit conflict. 

Organiseren van academische bijeenkomsten

We ondersteunen initiatieven voor academische bijeenkomsten, lezingen en debatten om met elkaar te spreken over de achtergrond en context van dit complexe conflict. Bijeenkomsten moeten wel respectvol, inclusief en gericht op kennisdeling zijn en voldoen aan de universitaire huisregels. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We mogen het met elkaar oneens zijn, maar zonder daarbij de ervaring en pijn van de ander te negeren of te ontkennen of elkaar te discrimineren. 

Let op: Houd bij het organiseren van een evenement rekening met de huisregels en de code of conduct van Tilburg University en vergeet niet vooraf en tijdig een aanvraag in te dienen bij Conference & Event Support via cesupport@tilburguniversity.edu. Naast het belang dat we hechten aan academische vrijheid en vrijheid van onderzoek willen we ook de veiligheid van al onze medewerkers en studenten kunnen waarborgen. 

Zorgen, vragen en ondersteuning

Op de pagina Zorgen om Israëlisch-Palestijns conflict | Tilburg University staat waar je als student of medewerker terecht kunt met zorgen, vragen of voor ondersteuning.