DSFS Icoonprojecten – foto Maurice van den Bosch

€ 2,4 miljoen voor vier projecten vanuit Digital Sciences for Society programma

Published: 05 juli 2023 Laatst bijgewerkt: 06 juli 2023

Onder de noemer ‘Digital Sciences for Society’ investeert Tilburg University de komende jaren extra in onderzoek op het snijvlak van digitale, sociale en geesteswetenschappen dat bijdraagt aan oplossingen voor de grote uitdagingen van nu. Deze week is er een bijdrage van € 2,4 miljoen toegekend aan vier meerjarige onderzoeksprojecten, met een totale omvang van € 4,7 miljoen. Alle vier richten ze zich op de inzet van digitalisering, maar met verschillende doelen: het doorbreken van de armoedespiraal, ondersteuning en ontlasting van de zorg, betere toegang van burgers tot overheidsbesluiten en gelijke kansen op een gezonde leefstijl.

De projecten willen een oplossing bieden voor complexe vraagstukken, waar meerdere invalshoeken tegelijkertijd belangrijk zijn. Bij elk project is dan ook een multidisciplinair onderzoeksteam betrokken, met wetenschappers van verschillende faculteiten en departementen en soms ook andere universiteiten. Ieder team bestaat daarnaast uit meerdere maatschappelijke partners, partijen die zelf belanghebbende zijn, die in contact staan met gebruikers van de beoogde onderzoeksresultaten, of die met specifieke expertise kunnen bijdragen.

  DSFS Icoonprojecten - 3 - foto Maurice van den Bosch

  (Foto: Academisch leider van het Digital Sciences for Society programma, Boudewijn Haverkort, feliciteert Carol Ou)

  Wim van de Donk, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur: “Digitalisering vormt een van de pijlers van de strategie van Tilburg University. Het programma Digital Sciences for Society komt voort uit de overtuiging dat digitalisering niet meer weg te denken is en binnen alle domeinen van het leven enorme kansen biedt. Uiteraard zijn er ook risico’s  en ook die worden door onderzoekers van onze universiteit onderzocht. Tilburg University kan een waardevolle bijdrage leveren aan technologische innovatie met oog voor de sociale, juridische en ethische aspecten, omdat die benadering diep verankerd is in het profiel van de universiteit. Zo dragen we met Social Sciences, Humanities & Digital Sciences (SSHD) bij aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen en aan kritische reflectie op de gevolgen van digitalisering.”

  Tilburg University kan een waardevolle bijdrage leveren aan technologische innovatie met oog voor de sociale, juridische en ethische aspecten, omdat die benadering diep verankerd is in het profiel van de universiteit

  - Rector Magnificus Wim van de Donk

  Groeiprojecten

  Eerder werd er al € 240.000 toegekend aan veertien ‘Groeiprojecten’. Ook dit zijn maatschappelijk relevante projecten, zij het kleinere, op het snijvlak van digitale, sociale en geesteswetenschappen, in multidisciplinaire teams met betrokkenheid van een of meer externe partners.

  Over twee jaar wordt er een reeks nieuwe Icoonprojecten gesubsidieerd. Volgend jaar komt er een nieuwe oproep voor Groeiprojecten.

  Meer informatie over de gesubsidieerde Icoon- en Groeiprojecten

  Maak je klaar voor de digitale toekomst

  Het Digital Sciences for Society programma investeert in impactvol onderzoek, onderwijs en samenwerking gericht op het benutten van de kansen en het omgaan met de uitdagingen die digitalisering biedt voor wetenschap en maatschappij.

  Lees meer