Even relaxen in de groene omgeving van de Tilburgse campus

Suuz van Bommel en Joost Lamers over connected, curious, caring en courageous: 'De waarden werken goed als aanspreektaal'

Published: 04 september 2023 Laatst bijgewerkt: 21 september 2023

Het strategisch plan introduceerde vier waarden die de universiteit wil waarmaken, maar lukt dit ook? De vertrekkende voorzitters van SAM en Fractie Front geven na hun medezeggenschapsjaar hun oordeel. “De waarden helpen je om met ideeën en inbreng voor de organisatie te komen.”

Met connected, curious, caring en courageous werkt Tilburg University aan een onderscheidende cultuur. Hoewel deze waarden nog vers zijn, zou dit al moeten blijken uit de besluitvorming. De medezeggenschap moet als het goed is hebben gemerkt dat het universiteitsbestuur deze waarden ‘leeft’. Of dit zo is, kunnen Suuz van Bommel en Joost Lamers beoordelen. Zij waren afgelopen studiejaar de voorzitters van de studentenfracties in de universiteitsraad, respectievelijk Front en SAM. In die hoedanigheid hebben ze van dichtbij meegemaakt hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Zij waren de eerste studentenvertegenwoordigers die een jaar met de waarden hebben gewerkt. Het is overigens niet zo dat Van Bommel en Lamers zich nog uit konden spreken over de waarden zelf. Toen zij een jaar geleden startten, waren die al een voldongen feit. 

Betekenisvol

Lamers vond het geen probleem dat hij zich niet over de keuze van de waarden kon uitspreken. Hij heeft zich vanaf het begin goed in juist deze vier kunnen vinden. “Ze sluiten prima aan bij de waarden van onze fractie. Zo hechten wij bijvoorbeeld groot belang aan caring. Dat blijkt bijvoorbeeld uit ons tijdens coronatijd genomen initiatief voor peer to peer-supportgroups, waarin studenten met mentale problemen elkaar helpen. Dat is een mooi en succesvol project geworden.” 

Caring en connected sluiten naadloos aan bij de trend naar een cultuur waar niet alleen naar individuele prestaties wordt gekeken, maar ook naar sociale veiligheid en ontwikkeling op persoonlijk vlak

Suuz van Bommel

Suuz van Bommel

Ook voor Van Bommel hoefde er niets te veranderen aan de vier waarden. Zij vindt ze betekenisvol en goed gegrond in de organisatie. “Met de waarden laat de universiteit zien aan welke identiteit ze wil werken. Caring en connected sluiten ook naadloos aan bij de trend naar een cultuur waar niet alleen naar individuele prestaties wordt gekeken, maar ook naar sociale veiligheid en ontwikkeling op persoonlijk vlak. De waarden zijn daarnaast een bruikbare rode draad in de veelomvattende en daardoor wat vage strategie. Daar kun je goed op terugvallen.” 

Veranderingen 

De voormalig voorzitters hebben de waarden ervaren als een handig hulpmiddel in de medezeggenschap. Van Bommel: “Het universiteitsbestuur linkt nu alle veranderingen die ze wil doorvoeren, bijvoorbeeld in de uitwerkingsnotities van de strategie, aan deze waarden. Dat stimuleert hen om bij alle voorgenomen besluiten ook na te denken over wat ze eigenlijk bijdragen aan wie we als universiteit willen zijn. Dat is een mooi aanknopingspunt in het debat.”

Joost Lamers

De waarden geven ons een taal, waarmee we het universiteitsbestuur kunnen aanspreken. Een voorbeeld is de discussie: is studentenhuisvesting een verantwoordelijkheid van de universiteit?

Joost Lamers

Lamers: “De waarden geven ons een taal, waarmee we het universiteitsbestuur kunnen aanspreken. Een voorbeeld is de discussie: is studentenhuisvesting een verantwoordelijkheid van de universiteit? Als je ‘caring’ zegt te zijn dan kun je studentenhuisvesting niet links laten liggen. Dat is ook niet gebeurd. Dat hebben we gezien aan de actieve gesprekken die Tilburg University heeft gevoerd met de gemeente Tilburg, woningcorporaties en studentenhuisvesting. Ook zorgzaam was het initiatief om alle internationale studenten in mei te bellen om ze voor hun komst te waarschuwen voor de huisvestingsproblemen. Dat heeft veel moeite gekost. De universiteit heeft hiermee echt een hand uitgestoken naar de studenten.” 

Vuist maken

Lamers en Van Bommel hebben de waarden actief gebruikt om een punt te maken. Toen uit het voorstel voor het Profileringsfonds bleek dat het universiteitsbestuur bestuursbeurzen wilde beperken, bracht Van Bommel de waarde connected in. “We merken een teruglopende belangstelling voor het bestuurswerk vergeleken met tien jaar geleden. Het is steeds moeilijker geworden om studenten te vinden voor bestuurswerk.” Als we willen dat studenten niet alleen hun studie doen, maar zich ook met de universiteit verbonden voelen, moeten we dat niet minder aantrekkelijk maken, vindt ze. Gelukkig werd naar deze argumentatie geluisterd. “Het universiteitsbestuur bleek gevoelig voor de vuist die we maakten en veranderde het voorstel.” 

Lamers bracht zelf een keer de waarde courageous in. Dat deed hij bij het initiatiefvoorstel van zijn fractie om exchange-studenten studiepunten te geven. “Daar hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat studenten moedig zijn en een stap buiten de eigen universiteit durven zetten.” 

Om de waarden werkelijk te laten leven, zullen ze moeten inburgeren in alle besluitvorming. Ook zullen ze, meer dan nu, moeten worden omarmd door studenten.

Onbekendheid

De balans die de voormalige studentenvertegenwoordigers over de waarden opmaken, valt positief uit. Ze zien zeker meerwaarde, maar beseffen wel dat dit nog maar het begin is. Om de waarden werkelijk te laten leven, zullen ze moeten inburgeren in alle besluitvorming. Ook zullen ze, meer dan nu, moeten worden omarmd door studenten. Lamers schat dat 95 procent de waarden nog niet kent. Hij begrijpt dat dit niet het eerste is wat zijn medestudenten interesseert. Toch zou hij het mooi vinden als ook de minder bij het universiteitsbeleid betrokken studenten ze gaan gebruiken. “De waarden helpen je om met ideeën en inbreng voor de organisatie te komen.” Van Van Bommel mag de universiteit de waarden meer onder de aandacht brengen bij studenten, bijvoorbeeld tijdens de TOP-week. Zij begrijpt dat haar medestudenten tijdens de introductie erg veel andere zaken aan hun hoofd hebben. “Toch zou mooi zijn als ze hier iets, kort en luchtig, over mee krijgen. Daarvoor zijn de waarden waardevol genoeg.” 

'Weaving Minds & Characters' strategie op weg naar 2027

Blijf op de hoogte van alle strategische ontwikkelingen en activiteiten in aanloop naar ons 100-jarig bestaan.