News and events Tilburg University

Terugblik: '(Be)sturen op Brede Welvaart'

Published: 08 november 2023 Laatst bijgewerkt: 09 november 2023

Ruim 200 bezoekers waren op maandag 6 november te gast bij Tilburg University voor de dag ‘(Be)sturen op Brede Welvaart’ Deze dag maakt deel uit van ‘de Week van de Brede Welvaart, the Next Step’. Een week die draait om het omzetten van denken over brede welvaart naar de uitvoering van brede welvaart in Noord-Brabant.

Wim van de Donk, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, opent de dag met het belang van interdisciplinair samenwerken en het meervoudig, vanuit verschillende invalshoeken, kijken naar complexe maatschappelijke vraagstukken. Van de Donk gaat in gesprek met Ina Adema (Commissaris van de Koning) en Saskia Boelema (gedeputeerde Brede Welvaart in Noord-Brabant), onder andere over de noodzaak om het begrip brede welvaart te laden en te concretiseren, keuzes te maken en vraagstukken van deze tijd integraal te benaderen. Adema benadrukt hierbij het belang van samenwerken met de universiteit. “Een universiteit kan kennis brengen en verdieping geven en dat hebben we hard nodig om uiteindelijk de keuzes te kunnen maken die nodig zijn.”

Programma Brede Welvaart van Tilburg University

De focus die Tilburg University legt op brede welvaart is verankerd in een strategisch programma waar Tilburg University onlangs het position paper ‘Werk maken van brede welvaart’ over uitbracht. Lees hier meer informatie over het Programma Brede Welvaart en het position paper.

Besturen op Brede Welvaart 1 - foto: Ilse Wolf

Een voorbeeld van hoe de universiteit kennis brengt zijn de academische werkplaatsen. “De academische werkplaatsen van Tilburg University zijn een plek om niet alleen binnen de universiteit samen te werken, maar ook daarbuiten, met organisaties, overheid, burgers en studenten”, aldus van de Donk. 

Deze academische werkplaatsen richten zich met co-creatie als werkvorm en elk met hun eigen thema’s, zoals klimaat en energie, de arbeidsmarkt en de oude dag, gezondheid en (mentaal) welbevinden en armoede en honger, op het bevorderen van brede welvaart aan de hand van praktijkgericht onderzoek.

Kim Putters (Universiteitshoogleraar Brede Welvaart aan Tilburg University en voorzitter van de SER) haakt met zijn lezing in op het thema van de dag, namelijk ‘the next step’ die nodig is in ons denken en handelen op basis van brede welvaart.

 “Het is dé uitdaging om het concept brede welvaart om te zetten in concreet beleid en in concrete strategieën en acties die de brede welvaart bevorderen en beschermen voor de toekomst. Dit vraagt niet alleen om operationalisering van het begrip brede welvaart, maar ook om organisaties, bestuur, instituties en politiek die zijn ingericht op integrale sturing vanuit dit bredere perspectief.”

Besturen op Brede Welvaart 2 - foto: Ilse Wolf

Corien Prins (hoogleraar TILT aan Tilburg University en voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)) laat in haar lezing zien welke rol technologie speelt of kan spelen in relatie tot brede welvaart. Prins pleit voor een integrale benadering van de rol en invloed van digitalisering op brede welvaart, want technologie is meer dan een instrument bij het realiseren van brede welvaart. Wordt digitalisering wel als instrument ingezet, dan geeft ze mee te letten op de kwaliteit van data en de houdbaarheid en relevantie van data. Tot slot het advies: “Laat digitalisering voor ons werken en niet andersom, zodat data geen eigen leven leidt.” 

In de middag werden de deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan sessies van de eerder genoemde academische werkplaatsen van Tilburg University. Zij gingen in gesprek over thema’s als het (be)sturen op brede welvaart, klimaat en energie, honger en armoede, de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel, digitale technologie en mentaal welzijn en de inzet van co-creatie.

Over de Week van de Brede Welvaart

De week van de Brede Welvaart is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant, Tilburg University, Avans Hogeschool, de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG), VNO-NCW Brabant Zeeland en VNO-NCW. Tilburg University heeft samen met de Provincie Noord-Brabant de dag ‘(Be)sturen op Brede Welvaart georganiseerd, speciaal voor bestuurders, ambtelijke trekkers en beleidsmakers. Op dinsdag zijn er activiteiten voor jongeren op het ‘Boost-yourself-plein’ bij Avans Hogeschool in Breda en op woensdag zijn ondernemers welkom bij de Provincie-Noord Brabant om samen door de lens van brede welvaart naar ondernemen te kijken. Op donderdag wordt de week afgesloten met een digitale verrassing.

Foto's: Ilse Wolf