woman with camera

Subsidie voor Data Science voor Zero Hunger Lab

Published: 02 september 2019 Laatst bijgewerkt: 09 juli 2020

Tilburg University en het ministerie van Buitenlandse Zaken zullen 2,5 miljoen euro investeren voor een periode van 3 jaar voor onderzoek om honger in Afrika te bestrijden en mensen te helpen zichzelf te voeden. Tilburgse onderzoekers hebben al eerder een bijdrage geleverd aan het redden van miljoenen levens door gebruik van innovatieve data science analyse. Bijvoorbeeld door de samenstelling van voedselhulp te verbeteren en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van lokale en regionale landbouw en logistiek.

Hulpverleners van het Wereldvoedselprogramma van de VN in Jemen, Mozambique, Ethiopië en Irak gebruikten de algoritmen van Tilburg University al om 15-20% meer mensen te voeden die getroffen zijn door oorlog of natuurrampen met hetzelfde (en vaak beperkte) geldbedrag. 

Heroverweeg voedsel- en voedingszekerheid wereldwijd

Professor Hein Fleuren van de Tilburg School of Economics and Management legt uit dat het lab een open platform zal zijn dat de samenwerking tussen universiteiten, overheid, ngo's, bedrijven en lokale gemeenschappen bevordert om voedsel- en voedingsveiligheid wereldwijd te heroverwegen. ‘Wereldwijd lijden 1 miljard mensen aan ondervoeding, raakt een derde van het geproduceerde voedsel kwijt of wordt verspild en hebben 2 miljard mensen overgewicht. Het is glashelder dat de wereld zichzelf niet op een gezonde of duurzame manier voedt. Met dit project willen we de situatie veranderen door lokale boeren, gemeenschappen, logistieke dienstverleners en de overheid in staat te stellen honger te bestrijden.'

Science with a soul

Het doel van het oprichten van het Zero Hunger Lab om innovatieve data science te leveren om honger uit te bannen in 2030, past in de onderzoeksvisie van Tilburg Science with a Soul. Het maakt deel uit van de IMPACT-onderzoeksprogramma's van Tilburg. De voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, prof. Koen Becking is ambassadeur van het project. Het project is een voorbeeld van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.