News and events Tilburg University

Prof. mr. Corien Prins ontvangt Stevinpremie, hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap

Published: 07 juni 2023 Laatst bijgewerkt: 07 juni 2023

Hoogleraar Recht en Informatisering Corien Prins van Tilburg University is een van de vier wetenschappers die dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap ontvangen, de Spinoza- en Stevinpremies. Dat heeft NWO bekendgemaakt. Prins ontvangt de Stevinpremie voor haar bijdragen aan enerzijds de ontwikkeling van recht en (informatie)technologie en anderzijds beleidsvorming op dat gebied. De laureaten krijgen ieder 1,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. Bij beide premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact. De hoogleraren Joyeeta Gupta (Universiteit van Amsterdam) en Toby Kiers (VU Amsterdam) ontvangen dit jaar de Spinozapremie en Bram Nauta (Universiteit Twente) net als Corien Prins een Stevinpremie.

Prof. mr. dr. Corien Prins

Corien Prins (1961), hoogleraar Recht en Informatisering en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), doet onderzoek naar de rechten van burgers in een tijd van toenemende digitalisering.

Corien Prins door Ton Toemen 2023

Prins staat hoog aangeschreven voor de ontwikkeling van het aanvankelijk embryonale gebied van recht en (informatie)technologie, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft kennis en inzichten opgeleverd die de weg naar beleidsmakers weten te vinden. En dat is haar tweede grote verdienste volgens de Stevincommissie: het helpen van zowel de juridische gemeenschap als beleidsmakers om de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen. “Corien Prins is een groot pleitbezorger van kennis in beleid, maar weet ook als geen ander hoe moeilijk dit in de praktijk te brengen is. Het is haar missie om wetenschappers beter te laten inzien hoe beleidsvorming werkt. (…) Als lichtend voorbeeld bestookt zij zelf beleidsmakers met kennis uit haar vakgebied, namelijk de rechten van burgers in een tijd van toenemende digitalisering.”

Lees hier het laudatio voor Corien Prins van de Stevincommissie

"Deze Stevinpremie toegekend krijgen maakt me super blij",  reageert Corien Prins. "Ook voor mijn vakgebied, TILT, de faculteit en onze universiteit. Ik zie het als een erkenning voor niet alleen de kwaliteit hier in Tilburg, maar ook de inspirerende omgeving waarin ik al vele jaren lang volop de ruimte krijg om creatief te zijn en samen te werken."

Zij is een raswetenschapper met een scherp oog voor de maatschappelijke betekenis van fundamentele vragen en een groot hart voor haar team en onze academische gemeenschap

Rector magnificus Wim van de Donk van Tilburg University noemt de Stevinpremie voor Prins een erkenning van het al decennialang belangrijke en wezenlijke werk dat zij binnen onze universiteit verricht. Van de Donk: “Zij vormde en inspireerde TILT, het Tilburg Institute for Law Technology and Society, een internationaal en nationaal zeer geziene onderzoeksgroep op het terrein van recht en informatisering. Het College van Bestuur wil prof. Corien Prins zeer van harte feliciteren met deze zo zeer terechte erkenning van haar enorme inzet en de grote betekenis van haar werk. Zij is een raswetenschapper met een scherp oog voor de maatschappelijke betekenis van fundamentele vragen en een groot hart voor haar team en onze academische gemeenschap.” Volgens Van de Donk betekent de prijs tevens een bijzondere waardering de Faculteit Rechtsgeleerdheid, die dit jaar haar 60e verjaardag viert, en waarvan Corien Prins “zonder enige twijfel een der toonaangevende hoogleraren is.”

Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School: "Ik ben ontzettend blij met de enorme erkenning die mijn collega en pro-decaan van onze Faculteit Rechtsgeleerdheid prof. dr. Corien Prins mag ontvangen. De Simon Stevin prijs is de hoogste onderscheiding in de wetenschap voor een onderzoeker die bijzonder succesvol is in het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor en het gebruik ervan in onze samenleving. Dat betekent dat je niet alleen top kwaliteit in onderzoek aflevert maar dat je bovendien blijvend inspanning doet om de samenleving door die kennis zoveel mogelijk beter te maken en  daar dan ook nog eens in slaagt. Een dergelijke erkenning volgt op een gestage en jarenlange inzet van Corien."

Ik hoop dat Prins voor velen in de academie en daarbuiten een voorbeeld mag zijn

"Corien ken ik als een collega die zich van harte toewijdt aan onderzoek vanuit net die missie om het leven van mensen en ons samenleven beter en rechtvaardiger te maken. Ze zal deze prijs en de grote erkenning die ermee gepaard gaat zelf zeker als een totale verrassing ervaren, maar het doet mij goed dat de jury van de Stevinprijs het werk en de inzet en het resultaat van collega Prins heeft gezien en waardeert. Ik hoop dat Prins voor velen in de academie en daarbuiten een voorbeeld mag zijn, want we kunnen alle kennis vanuit de (rechts)wetenschap goed gebruiken om ons samenleven verder vorm te geven in een context waarin de wereld niet echt meer een rustig bezit kan worden genoemd."

Zie ook de berichtgeving van NWO

Uitreiking premies

De feestelijke uitreiking van de Spinoza- en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 4 oktober 2023. Tijdens de uitreiking geven de laureaten inzicht in de inhoud van hun onderzoek en wordt duidelijk waarvoor ze de premie willen inzetten.

Noot voor de pers

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling persvoorlichting via persvoorlichters@tilburguniversity.edu / tel. 013 - 466 4000 of met NWO.