DAF Technology Lab

DAF Technology Lab

This virtual and mixed reality laboratory offers unique opportunities for immersive education, innovative research, and corporate partnerships

Experiencing Virtual Reality

DAF Technology Lab

Het DAF Technology Lab biedt high tech faciliteiten voor studenten, onderzoekers en bedrijven. De combinatie van techniek en gedragswetenschappelijke expertise biedt unieke mogelijkheden voor innovatief onderwijs en onderzoek. Het DAF Technology Lab bestaat uit twee ruimtes: De Experience Room en de Research Room.

Interesse in het Lab

Virtual Reality in de Experience Room

Het DAF Technology Lab bestaat uit een Experience Room waarin 8 projectoren zorgen voor haarscherpe 2D of 3D afbeeldingen op alle vier de wanden. Groepen tot 15 personen ervaren hierdoor intensief wisselende virtuele omgevingen. Interactie in deze virtuele realiteit is mogelijk door 8 zogenaamde Trackers en een afstandsbediending. De Experience Room levert een unieke mixed reality omgeving, ideaal voor samenwerkend leren, onderwijs en onderzoek.

Observatie en onderzoek in de Research Room

De onderzoeksruimte biedt faciliteiten om de data te analyseren die verzameld is met behulp van de sensing technologie in de Experience Room. Tevens zijn er voldoende voorzieningen om zelf nieuwe virtual reality situaties te programmeren.

Daarnaast is er in de onderzoeksruimte een 'Oculus Rift Head-Mounted Display' beschikbaar. Waarmee een strikt persoonlijke ervaring opgedaan kan worden. Waar de Experience Room een mixed reality wereld voor samenwerking levert, geeft dit display de mogelijkheid om een virtuele wereld te ervaring te hebben die niet gehinderd wordt door de beperking van muren.

Indrukwekkend onderwijs

In de Experience Room kunnen studenten virtueel aan de slag in hun toekomstige werkomgeving: een rechtszaal, ziekenhuis of de bestuurskamer van een internationale onderneming waarin ze hun presentatie of onderhandelingsvaardigheden kunnen oefenen. VR projectie is daarnaast uitstekend geschikt om ingewikkelde concepten door visualisatie duidelijker te maken. Zo kan bijvoorbeeld de werking van het brein uitgelegd worden door rond te lopen in een virtueel brein en verschillende gebieden te verkennen. Hetzelfde geldt voor scenario’s voor training: werkzaamheden aan machines, motoren of fabrieken kunnen geoefend worden door virtuele en mixed reality.

De Experience Room is groot genoeg voor een groep van 15 personen. Zo ontstaat er een mixed reality: de projecties op de wanden in combinatie met de fysieke aanwezigheid van studenten en attributen.

Vernieuwende onderzoeksmethoden

Door de virtual en mixed reality mogelijkheden, is het lab ook een ideale onderzoeksplek voor onderzoek. Deelnemers in experimenten kunnen eenvoudig in verschillende en onverwachte omgevingen en belevingen worden geplaatst. 

Het ervaren van risicovolle scenario's en het reageren op die belevenissen is veiliger en controleerbaarder in dit virtual reality laboratorium dan in de werkelijkheid. 

Sensing Technology 

Het lab is uitgerust met sensing technologie. Dat geeft onderzoekers de mogelijkheid om een reeks bewuste en onbewuste reacties van testpersonen te monitoren. Hoe kijken mensen bijvoorbeeld naar beelden van een vluchtelingenkamp? Wat zijn hun fysieke reacties op die beelden?

De expertise bij Tilburg University om data te analyseren afkomstig van sensing technologie geeft mogelijkheden in inzicht in gedrag van gebruikers in verschillende (virtuele) situaties.

Samenwerking met bedrijven

Het DAF Technology Lab biedt unieke kansen voor het bedrijfsleven. Tilburg University levert met de expertise in virtual reality, kunstmatige intelligentie en gedrags- en onderzoekmethodieken een bijdrage aan haar motto Understanding Society door samenwerking met het bedrijfsleven. Meerder bedrijven zijn succesvolle samenwerkingen aangegaan met onderzoekers van Tilburg University. Variërend van onderwerpen op het gebied van economie en management, recht en ethiek, gedragswetenschappen, geesteswetenschappen en informatie technologie.

Professionals die hun kennis willen uitbreiden en hun vaardigheden willen trainen kunnen terecht in het DAF Technology Lab. Docenten en bedrijven kunnen daarvoor virtuele trainingsruimtes ontwikkelen die aansluiten op de praktijk van bedrijven en organisaties.

A philanthropic contribution by the PACCAR Foundation has made the DAF Technology Lab possible.

Het DAF Technology Lab is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.