Wil jij je carrière opbouwen bij Tilburg University? Wij heten je van harte welkom!

Vacatures Tilburg University

Bekijk de vacatures van Tilburg University hier:

vacatures

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel een Job Alert in.

Wetenschappelijke vacatures vind je bovendien op Academic Transfer en op de relevante internationale job market sites.

NVP Sollicitatiecode


Vacatures in het kader van de Banenafspraak (Participatiewet)

Tilburg University hecht belang aan een diverse en inclusieve samenstelling van haar personeel. Het diversiteitsbeleid van Tilburg University richt zich o.a. op de instroom van nieuwe medewerkers die vallen onder de doelgroep Wet Banenafspraak. Tot deze doelgroep behoren mensen die kunnen werken, maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben en geregistreerd zijn in het UWV Doelgroepenregister. Door het creëren van banen op maat wil Tilburg University ook mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige kans bieden deel te nemen aan de maatschappij.

Tilburg University werkt hard aan de invulling van de Participatiewet en biedt regelmatig vacatures aan:

Vacatures Participatiewet/Banenafspraak