omgekeerde vlag, boerderij, ophaalbrug

Polarisatie in de Polder

Datum: Tijd: 20:00 Locatie: Paradox, Telegraafstraat 62, Tilburg

Dossiers zoals stikstof, corona en het opvangen van vluchtelingen leggen grote maatschappelijke tegenstellingen bloot. Experts duiden in dit Hartslagcafé het fenomeen ‘polarisatie’. Oud-hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff leidt de avond in. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 20:00 - 22:15 uur. Toegang: 3 euro. Tickets zijn via de website van Paradox te bestellen.

Bestel hier je tickets   Bekijk hier de livestream


Protesten zijn van alledag en lopen geregeld uit de hand. Achteloos spreken we over klimaatdrammers, geradicaliseerde boeren, wokies en coronawappies. Met zulke termen wordt ‘de ander’ als verwerpelijk weggezet en raak je steeds verder van een normaal gesprek verwijderd. Als het gaat over bijvoorbeeld stikstof, corona of vluchtelingenopvang zijn de maatschappelijke tegenstellingen groot. Is de polarisatie zoals we die nu meemaken uitzonderlijk? Wat zijn de oorzaken? Is sprake van diep maatschappelijk onbehagen of moeten we niet al te zenuwachtig doen over tegengestelde inzichten en belangen? En hoe kunnen we het best omgaan met polarisatie?

Als polariseren en provoceren niet werkt, vormen positief nieuws, polderen en perspectief dan een oplossing?

Publicaties

Dit Hartslagcafé staat in het teken van de publicatie van twee boeken over het fenomeen ‘polarisatie’. Recentenlijk verscheen de bundel ‘Polarisatie en perspectief’ (uitgever: Eburon) van het Thijmgenootschap en op 29 september zelf verschijnt de bundel ‘Politieke polarisatie in Nederland’ (uitgever: Het Wereldvenster) van stichting Synthesis. Beide boeken zijn op de avond verkrijgbaar. De redacteuren en enkele auteurs van deze bundels bespreken in een paneldiscussie achtergronden en perspectieven van ‘polarisatie’.

Rol van de media

Marcel Gelauff

De avond wordt afgetrapt door Marcel Gelauff, (per 1 sept.) voormalig hoofdredacteur NOS Nieuws. Hij spreekt over politieke polarisatie en de rol van de media. Hoe heeft hij bijvoorbeeld afgelopen jaren een weg gevonden in de grimmige coronasfeer waarin ook de NOS in dubio werd getrokken? En welke verantwoordelijkheid dragen de media als de gemoederen (over)verhit zijn geraakt?

Foto Marcel Gelauff © CC2.0

Sprekende gasten

  • Marcel Gelauff, (per 1 sept.) voormalig hoofdredacteur NOS Nieuws
  • Femke Bakker, universitair docent Politicologie, Universiteit Leiden
  • Quita Muis, promovendus Sociologie, Tilburg University
  • Paul Dekker, hoogleraar Civil Society, Tilburg University; redacteur van de Synthesisbundel
  • Frank van den Heuvel - voorzitter van de rechts- en bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap en directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie
  • Paul Schnabel zal namens stichting Synthesis de bundel ‘Politieke polarisatie in Nederland’ aanbieden aan Wim van de Donk, rector magnificus, tevens voorzitter van het bestuur van Tilburg University
  • Met een column van campusdichter en student Trijntje van de Wouw
  • Presentatie: Has Klerx.

Meer informatie

Het Hartslagcafé is een initiatief van Studium Generale, Tilburg University. Deze avond is georganiseerd i.s.m. stichting Synthesis en het Thijmgenootschap. M.m.v. studievereniging voor sociologie Versot.

Contact: Has Klerx (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het Studium Generale-certificaat.  


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media