puzzel

College: Politiek, Polder & de Formatie

Datum: Tijd: 16:00 Locatie: Black Box, Esplanadegebouw, Tilburg University

Nu de verkiezingsuitslag bekend is staat ons het spel van de formatie te wachten. Hoe komt het thema Brede Welvaart ter tafel? Sprekers in college #1 over Brede Welvaart zijn o.a. Kim Putters, Carla van Baalen en Josse de Voogd. (Nederlands / SG-Certificaat*)

Tijd: 16:00 - 18:00 uur.  Inschrijven verplicht.

Meld je hier aan voor dit college


Collegereeks

Dit is het eerste college van de vijfdelige openbare collegereeks ‘Brede Welvaart’. In deze reeks kijken we naar de grote vragen van onze snel veranderende samenleving. We brengen de verschillende dimensies met elkaar in verband: financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch. Hoe kunnen we vervolgens de transities vormgeven die ons een gezonde, rechtvaardige en welvarende toekomst moeten brengen? De verschillende benaderingen komen in deze reeks aan bod. In het eerste college wordt door universiteitshoogleraar Brede Welvaart Kim Putters de collegereeks geïntroduceerd en kijken we vervolgens naar de politieke aandacht voor Brede Welvaart.

Macht en invloed

Omdat uiteindelijk de politiek een sturende rol heeft bij het vormgeven van transities, kunnen we de actuele gelegenheid van de formatie niet aan ons voorbij laten gaan om het spel van macht en invloed beter te leren begrijpen. Hoe wordt het politieke spel tijdens de formatie gespeeld? Welke rol spelen de planbureaus en de overlegorganen van ons poldermodel hierin? Hoe komt het thema Brede Welvaart bij de formatie concreet ter tafel? We kijken met Carla van Baalen o.a. naar het proces, de spelregels en de vanzelfsprekendheden van het formeren. En electoraal geograaf Josse de Voogd duidt de verkiezingsuitslag waar het gaat om aspecten van Brede Welvaart. 

Sprekers

  • Kim Putters –universiteitshoogleraar Brede Welvaart, Tilburg University, en voorzitter Sociaal Economische Raad (SER). 
  • Carla van Baalen – em. hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit. Onder haar leiding werd de kabinetsformatie van 2021 geëvalueerd.
  • Josse de Voogd – onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving, o.a. electorale geografie.

Aan de paneldiscussie doen vervolgens ook mee: voorzitter Nationale Jeugdraad Kimberley Snijders en Wouter Kools, voorzitter Raad voor de Toekomst en lid van het SER jongerenplatform. Voor het publiek is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gespreksleider is Joks Janssen, praktijkhoogleraar 'Brede Welvaart in de regio', Tilburg University.

Aanmelden volgende colleges in deze reeks

Voor elk college in deze vijfdelige reeks volgt t.z.t. een apart aanmeldformulier. De colleges staan telkens op zichzelf en het is dus niet per se nodig andere colleges in deze reeks te volgen. Wel krijgen de bezoekers van eerdere edities als eerste de kans zich voor een opvolgend college aan te melden. Zodra de invulling van elk volgend college rond is volgt een inschrijfformulier. Op het aanmeldformulier kun je aangeven op de hoogte te willen blijven van de volgende colleges en haar aanmeldprocedure. 

De volgende colleges vinden plaats in 2024:

  • di. 27 februari, 16.00-18.00u
  • do. 4 april, 16.00-18.00u
  • di. 23 april, 16.00-18.00u
  • di. 21 mei, 16.00-18.00u

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van Programma Brede Welvaart? 

Abonneer je dan op de Nieuwsbrief Programma Brede Welvaart

Deze collegereeks is een initiatief van Programma Brede Welvaart en Studium Generale, Tilburg University. M.m.v. studievereniging voor bestuurskunde Magister | Juribes.

Contact: Has Klerx  (Studium Generale)

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het SG-Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

*Tijdens dit programma worden er foto’s gemaakt, bezoekers kunnen hierop zichtbaar zijn. 


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media