Paul van Tongeren

Symposium Thijmgenootschap

Datum: Tijd: 14:30 Locatie: Aula, Cobbenhagengebouw

Op het kruisvlak van wetenschap en levensbeschouwing organiseert het Thijmgenootschap haar jaarlijkse symposium ditmaal in Tilburg. Denker des Vaderlands Paul van Tongeren spreekt over ‘Feiten, meningen en het maatschappelijk debat’. Publicist Bas Heijne geeft een reactie. (Nederlands / SG-Certificaat)

Tijd: 14.30 - 17:10
Tickets: 20 euro voor niet-leden, 15 euro voor leden, studenten gratis

Aanmelden via de website van het Thijmgenootschap


Programma

14.30              Opening door prof. dr. Maria van de Muijsenbergh vanuit Adelbertvereniging en Carlien Geelkerken vanuit Stichting Thomas More

14.40              Lezing door prof. dr. Paul van Tongeren, Denker des vaderlands

15.30              Reflecties van Bas Heijne, publicist

16.00              Onderlinge gedachtewisseling onder leiding van prof. dr. Gabriël van den Brink

17.00              Afsluiting prof. dr. Wim van de Donk vanuit Thijmgenootschap

17.10              Borrel en informeel samenzijn

Meer informatie

Dit symposium is georganiseerd door het Thijmgenootschap in samenwerking met de Stichting Thomas More en de Adelbertvereniging.

* Voor studenten kan dit programma meetellen voor het Studium Generale Certificaat. Kijk op de SG-Certificaatwebsite voor alle voorwaarden.

Foto Paul van Tongeren © Merlijn Doomernik


Wil jij ook op de hoogte blijven van Studium Generale?

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Volg Studium Generale op social media