Dies Natalis 2023

Video: Welvaart of Welzijn – Dies Natalis 2023

Published: 28 november 2023 Laatst bijgewerkt: 14 december 2023

Het thema van de 96e Dies Natalis van Tilburg University was ‘Experiencing Broad Prosperity’. Prof. dr. Antoinette de Bont en prof. dr. Lex Meijdam sloten de Dies af met de presentatie ‘Welvaart of welzijn: waarom breder beter is.” Zij namen alle aanwezigen op een verrassende manier mee naar het thema brede welvaart en het gelijknamige programma van Tilburg University.

Met een persoonlijk verhaal en specifieke inzichten begonnen Antoinette de Bont en Lex Meijdam hun presentatie in het verleden. Met indrukwekkende beelden gaat de presentatie verder naar het heden en de toekomst. Zij geven inzichten in de vragen: Wat is brede welvaart? Waarom zet Tilburg University brede welvaart op de agenda? En hoe kan Tilburg University met interdisciplinair onderzoek en co-creatie bijdragen aan de maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en bestaanszekerheid voor iedereen? 

Dies Natalis 2023

De wereld is in korte tijd ontzettend veranderd. Maar heeft de schaalvergroting en de industrialisering onze voorouders alleen maar welvaart en geluk gebracht?

- Antoinette de Bont

We beseffen steeds meer dat economische groei ten koste gaat van ons sociaal en natuurlijk kapitaal.

- Lex Meijdam

 


Video compilatie 'Welvaart of Welzijn'


Bijdragen aan brede welvaart in verbinding met de praktijk

Gastsprekers Dike van de Mheen, Philip Joos en Martijn Groenleer, allen verbonden aan het Programma Brede Welvaart van Tilburg University, geven hun perspectief hoe je met kennisontwikkeling kan bijdragen aan de verbetering van brede welvaart, door verbinding te zoeken met de praktijk en interdisciplinair samen te werken. Martijn Groenleer, academische trekker van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie, vertelt hoe de academische werkplaats met al meer dan 10 partners werkt aan de ambitie van de werkplaats: een sociaal rechtvaardige energietransitie die burgers en gemeenschappen versterkt. 

We willen ervoor zorgen dat de energietransitie niet ten koste gaat van bepaalde groepen die al kwetsbaar zijn en stellen vragen voor antwoorden die we nodig hebben voor het energiesysteem in de toekomst, op de lange termijn.

- Martijn Groenleer

 


Benieuwd naar de hele opname van de Dies Natalis? 

Bekijk de volledige viering op YouTube