woman with camera

Samen denken en eten tijdens het ‘diner pensant’ van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie

Published: 09 februari 2024 Laatst bijgewerkt: 22 maart 2024

Tijdens het 'diner pensant' van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie op dinsdag 6 februari werd op een ontspannen en inspirerende wijze een vraaggesprek gevoerd tussen alle werkplaatspartners en hun bestuurders, betrokken hoogleraren, het College van Bestuur en de faculteitsdecanen van Tilburg University.

Alle betrokkenen hadden de mogelijkheid om hun kennis en ervaringen te delen met betrekking tot de realisatie van klimaat- en energiedoelen. Er zijn interessante gesprekken voortgekomen uit de ontmoeting, zoals welke stappen er ondernomen kunnen worden voor de energietransitie en hoe de verschillende partijen elkaar kunnen ondersteunen. De open uitwisseling van gedachten en inzichten zorgde voor een verrijkende avond en nieuwe perspectieven. 

“We kijken terug op een zeer geslaagde avond! De gesprekken aan tafel waren zeer betrokken en inspirerend, en convergeerden bovendien op een aantal kernonderwerpen, zoals het ontbreken van een goed narratief. Het werd overduidelijk dat gedragsverandering de noodzakelijke volgende stap is om de energietransitie te laten slagen.” 

Wendy van der Valk – Bijzonder hoogleraar Inkoop & Leveranciersmanagement en Academic Lead van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie

Bij elke gang kwam niet alleen een maaltijd maar ook een vraag ter tafel, waar de aanwezigen samen over in gesprek gingen. Deze vragen gingen over de recente of op handen zijnde ontwikkelingen die van belang zijn om klimaat- en energiedoelen voor 2050 te kunnen realiseren, de invloed van deze ontwikkelingen op de samenwerkingsagenda van de Academische Werkplaats Klimaat en Energie en de manier waarop de werkplaats de komende periode aan de slag gaat met nieuwe prioriteiten en vraagstukken. 

Voorafgaand aan de gangen werd stilgestaan bij de ontwikkelingen in de werkplaats in de afgelopen periode, zoals de vorming van de samenwerkingsagenda, georganiseerde bijeenkomsten en gestarte projecten.

diner pensant tafelgesprek