THRIVE

"Impact creëren hoort in het DNA van je onderzoek"

Impact 6 min. Clemens van Diek

Promovendi die impact willen creëren met hun onderzoek kunnen het PhD Valorisation Program volgen. De zes maanden durende training, georganiseerd door het THRIVE Institute in samenwerking met het Impact Team van Tilburg University, werd afgesloten in september 2023. Amber, Dagmar en Shakya vertellen wat ze geleerd hebben en hoe ze maximale maatschappelijke waarde hopen te creëren met hun bevindingen. “Ik weet nu hoe ik moet netwerken en connecties moet onderhouden.” De deelnemers ontvingen na de slotsessie een certificaat.

vlnr in de header: Juliëtte Boughouf (Thrive), Amy Locklear, Shakya Wickramanayake, Dagmar Punter, Ketaki Diwan, Amber Kersten, Isabelle Hommes (Thrive)

Wat heb jullie geleerd van de valorisatietraining?

Amber: “Samen met andere PhD’s sta je stil bij: wat is je doel, wie is de eindgebruiker van jouw verworven kennis, hoe leg je contacten, hoe creëer je impact met jouw bevindingen, waar loop je tegen aan? Zo kwam ik steeds met een to-do-lijstje uit de training. Al met al heb ik essentiële skills geleerd in een veilige arena, in groepsmeetings en in 1-op-1 coachingsessies.”

Shakya: "Ik heb geleerd hoe ik bekendheid kan creëren voor mijn onderzoeksresultaten op platforms als LinkedIn en hoe ik mijn product en knowhow te gelde kan maken. Die monetarisering is nu nog geen probleem, maar komt later zeker nog aan de orde. Vooral vrouwen, uit vergelijkbare culturen als de mijne, vinden het moeilijk om te onderhandelen op zoek naar funding."

Dagmar: “Toen ik over deze training las, wist ik meteen, dit past precies bij mij. De onderwerpen spraken mij erg aan. Ik weet nu beter hoe ik mijn bevindingen kan communiceren en hoe ik ze in het onderwijs of in een workshop met studenten kan uitwerken. Maar ook op welke manier je kunt werken aan funding of valorisatie na je PhD. 

Amber: “Veel wetenschappers denken dat valorisatie pas aan het eind van de rit aan de orde is. Toch zit er ook gaandeweg al genoeg in je rugzak dat waardevol is voor de praktijk. Je hoeft echt niet te wachten met valoriseren tot je de doctorstitel binnen hebt, of hoogleraar bent.”

Het programma hielp mij te ontdekken wat voor soort wetenschapper ik ben

Dagmar Punter

Dagmar: “Het programma hielp mij te ontdekken wat voor soort wetenschapper ik ben. Ga ik voor publiceren of ook voor andere output, zoals lesgeven? Wat past bij mijn karakter? Ik besef nu meer dat ik mijn passies niet hoef weg te moffelen, die maken mij ook als wetenschapper. Op basis daarvan maak je keuzes. Wetenschap hoeft niet waardevrij te zijn. Het was fijn om te horen dat andere deelnemers hier ook mee bezig zijn en meer met hun research willen bereiken.”

Shakya: “Mij is meer duidelijk geworden hoe je moet netwerken, hoe nieuwe contacten te benaderen en bestaande connecties te cultiveren. Met nog drie jaar te gaan heb ik geleerd te anticiperen op de volgende fase in mijn loopbaan. Het einde van deze training is de start van mijn reis, een marathon van schrijven, leren, aanpassen en verbeteren."

Welke impact verwachten jullie te realiseren?

Amber: “De samenwerking met TNO betekent al dat ik een brug sla naar de praktijk. Mijn theoretische conclusies presenteer ik bij werkgevers en ik bespreek met hen hoe ze inclusiever kunnen worden. Mensen aannemen is één ding, vaak moet het beleid echter aangepast worden om een duurzame werkrelatie te realiseren.”

Shakya: "De partners in het consortium zijn zeer geïnteresseerd in mijn onderzoek. Hopelijk krijgen ze inzichten mee tijdens de casestudies die we vertrouwelijk bespreken en waarin oplossingen voor hun problemen worden aangedragen. Ik hoop ook dat de samenwerking met de industrie mijn onderzoek naar een hoger niveau zal tillen.”

Dagmar: “Ik heb ontdekt dat ik al veel aan impact doeZo leverden mijn lessen aan kinderen van de IMC Weekendschool Amsterdam mooie beelden en inzichten op, die omgekeerd weer impact hebben op mijn eigen onderzoek. Scholenbezoek, podcasts, blogs en wetenschapsfestivals maken mijn onderzoek rijker. Hoe kan ik de komende drie jaar mijn activiteiten nog meer voor mijn onderzoek laten werken?”

Valorisatie zit niet als vanzelfsprekend in het promotietraject. Daarom beveel ik de training van harte aan. Senior collegae komen naar me toe met de vraag hoe ik valorisatie aanpak.

Amber Kersten

Amber: “Ik werk samen met Career Jumpstart, aan Fontys in Eindhoven. Samen brengen we bedrijven, door gezamenlijk onderzoek, verder met thema’s als neurodiversiteit en inclusie.”

Dagmar: “Via mijn extra activiteiten laat ik zien wat een (sociaal) wetenschapper doet. Dat is ook valorisatie. Daarna komt de vraag hoe mijn bevindingen in beleid kunnen worden vertaald en waardevol gemaakt voor professionals in het veld. NGO’s bijvoorbeeld zouden mijn concepten kunnen inzetten.”

Shakya: "Ik hoop mijn bevindingen toegankelijk te maken via blogs, memo's en presentaties in workshops. Tijdens mijn rechtenstudie schreef ik als journalist al voor een nationale krant in Sri Lanka. In Tilburg heb ik er nog een training wetenschapscommunicatie bijgedaan. Populariseren van onderzoek vind ik belangrijk. De essentie van mijn onderzoek overbrengen aan een breder publiek is ook impact creëren."

Amber: “Valorisatie zie ik als een integraal onderdeel van mijn rol als wetenschapper. Impact creëren hoort in het DNA van je onderzoek te zitten, en wordt steeds belangrijker. Je moet bevindingen niet alleen complex opschrijven, en achter een paywall zetten, ze moeten juist naar de praktijk gebracht worden. Ik maak me ook hard voor impact binnen mijn departement. Senior collegae komen naar me toe met de vraag hoe ik valorisatie aanpak. Valorisatie zit niet als vanzelfsprekend in het promotietraject. Daarom beveel ik de training van harte aan.”

Even voorstellen Amber (TSB/HRS)

Amber Kersten is derdejaars promovenda bij Human Resource Studies (TSB) in samenwerking met TNO. Ze volgde het valorisatieprogramma in een fase waarin ze al iets concreets met haar bevindingen wilde doen. Eind 2024 volgt de verdediging van haar proefschrift. Roland Blonk (promotor), Marianne van Woerkom (copromotor) en Goedele Geuskens (externe copromotor) zijn haar supervisors.

Amber Kersten

Je moet bevindingen niet alleen complex opschrijven, en achter een paywall zetten

Amber Kersten

Amber onderzoekt inclusief werkgeverschap. Wat kunnen werkgevers doen om meer inclusief te zijn voor kwetsbare groepen? Denk aan mensen met een fysieke beperking, migratieachtergrond of ADHD. Welke drempels liggen er? Welke opties hanteren werkgevers (nog niet)? Wat blijken succesvolle praktijken? 

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO leverde veel (vertrouwelijke) informatie op over het inclusiebeleid bij 1600 werkgevers, van de bakker om de hoek tot ondernemingen met meer dan 1000 werknemers. Zijn er kwetsbare mensen aangenomen en waarom (niet)?

Amber: “Veel werkgevers willen best kwetsbare doelgroepen aannemen maar weten vaak niet hoe. Dan helpt het om evidence based opties te presenteren. Vrij nieuw in mijn aanpak daarbij is de inzet van positieve psychologie. Accent leg je dan op wat goed gaat en hoe daarop kan worden voortgebouwd. Werkgevers vraag ik dan om naar iemands sterke punten te kijken in plaats van naar tekortkomingen. Een werkgever met een positieve mindset ziet ook meer kansen.”

Ambitie? “Een nieuw geluid in het wetenschappelijke veld. En een brug slaan tussen wetenschap en praktijk. Dat bedrijven zeggen, we kunnen wat met haar bevindingen.”

Even voorstellen Dagmar (TSHD, CC)

Dagmar Punter studeerde en doceerde politicologie (UvA) met als specialisme conflictstudies. Vorig jaar begon ze in Tilburg aan haar PhD en hoopt in 2026 haar proefschrift te verdedigen. Juliette Schaafsma en Jan Engelen (TSHD, Departement Communicatie & Cognitie) zijn haar supervisors.

Haar onderzoek gaat over alledaagse percepties van vrede. Hoe definiëren en visualiseren mensen het begrip vrede? En hoe worden die percepties gevormd? In de literatuur wordt vrede vooral gezien als de afwezigheid van oorlog en doorgaans onderzocht in conflictsettings. 

Dagmar Punter

Ik weet nu beter hoe ik mijn bevindingen kan communiceren en hoe ik ze in het onderwijs of in een workshop met studenten kan uitwerken

Dagmar Punter

Dagmar verzamelt in haar onderzoek een breed palet aan alledaagse ideeën over vrede, zoals afgelopen september tijdens het Betweter festival in Utrecht. Daar konden festivalbezoekers vrede tekenen maar ook bestaande afbeeldingen van vrede selecteren. Kiezen mensen voor de witte vredesduif of een foto gemaakt door lokale gemeenschappen uit Colombia?

In de workshops die ze geeft op scholen gaan leerlingen zelf als sociaal wetenschapper aan de slag en laat ze hen nadenken over hoe hun ideale Nederland eruitziet. Het valt haar op dat kinderen goed weten wat er speelt in de wereld en dus ook een belangrijke stem hebben in hoe we het beste met elkaar kunnen samenleven.

Dagmar: “Omdat vrede voor iedereen iets anders betekent, ben ik benieuwd naar hoe vredespercepties worden gevormd en welke beelden het beste passen bij hoe mensen over vrede denken. Mijn idee is dat hoe meer mensen nadenken over vrede en dit kunnen verbeelden, hoe makkelijker wellicht de stap naar een vreedzame samenleving.”

Ambitie? “Naast de wetenschap of werken bij een NGO, kan ik me een baan in het onderwijs voorstellen. Interactie met studenten, het wereldnieuws bespreken en abstracte thema’s concreet maken vind ik erg leuk.”

Even voorstellen Shakya (TLS/TiLT)

Shakya Wickramanayake is tweedejaars promovendus bij het Tilburg Institute for Law and Technology (TILT). Nog drie jaar te gaan. Ze komt uit Sri Lanka, waar ze haar bachelor in de rechten behaalde en een tijdje advocaat was voor ze naar Tilburg ging voor haar master. "Ik wilde nieuwe vakgebieden verkennen die perspectief bieden, zoals recht en technologie. Ik koos voor een Nederlandse universiteit vanwege hun hoge kwaliteit en culturele diversiteit. Zo ook Tilburg."

Shakya Wickramanayake

Het einde van de training is het begin van mijn reis, mijn marathon

Shakya Wickramanayake

Ze werkt aan een interdisciplinair project (Via Augusta) dat onderzoekt hoe infrastructuursystemen kunnen samenwerken als één systeem van systemen. Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Alliander participeren in het project. De Rijn Delta Corridor is zo’n Europees infrastructuurproject, waarbij pijpleidingen en stroomverbindingen worden aangelegd tussen Rotterdam en het Duitse Rijnland. Partijen in het consortium komen iedere drie tot zes maanden samen en bespreken cases die zij zelf inbrengen. Shakya brengt dan specifiek haar expertise in op het gebied van recht, governance en technologieregulering in EU-context.

Ambitie? “Sri Lanka kampt met een enorme economische crisis, veroorzaakt door wanbeleid. Dit heeft grote invloed op het leven van mensen. Mijn wens is om met de hier verworven kennis impact te creëren en mijn land beleidsmatig verder te helpen op het gebied van technologie en governance. Nu is mijn ambitie om opgedane kennis in te zetten voor een groene transitie die eerlijk, inclusief en rechtvaardig is.”


Het PhD Valorisation Program is bedoeld voor gemotiveerde promovendi die hun onderzoek willen (leren) vertalen naar impactvolle toepassingen voor de maatschappij. In samenwerking met het Tilburg University Knowledge Transfer Office (KTO) biedt THRIVE Institute een vier maanden durende cursus aan waarin je stap voor stap leert hoe je je promotieonderzoek in de praktijk kunt toepassen om maximale maatschappelijke waarde te creëren.

Meer over het programma

Publicatiedatum: 30 oktober 2023