Students participating in a lecture

Premasters (onder andere na je hbo)

Heb je een hbo-opleiding afgerond en wil je je praktijkgerichte kennis graag verdiepen met een universitaire master? Of heb je niet de vereiste universitaire bachelor voor de master die je wilt gaan volgen? Tilburg University biedt een groot aantal premasters aan die je voorbereiden op het volgen van een aansluitende master. Zo kun je in de meeste gevallen binnen 1,5 tot 2 jaar een universitaire mastertitel verwerven.

Hoe werkt het?

 1. In het opleidingsoverzicht kun je de masters filteren om te kijken of er voor de master(s) van jouw voorkeur een premaster beschikbaar is voor hbo'ers en/of universitaire studenten.  
 2. Vervolgens kun je op de betreffende toelatings- en aanmeldpagina van de master(s) een indicatie krijgen of de premaster ook toegankelijk is met jouw vooropleiding(en) en een toelatingsverzoek indienen.
 3. Als je toelaatbaar bent en jezelf voor de premaster aanmeldt, volg je eerst de premaster. De meeste premasters voor hbo'ers duren een half jaar of een jaar (30-60 ECTS).
 4. Na het afronden van de premaster kun je doorstromen in de aansluitende master. De meeste reguliere masters duren een jaar (60 ECTS).

Verschillen tussen het hbo en de universiteit

Wanneer je ervoor kiest om na je hbo-opleiding een universitaire (pre)master te gaan volgen, moet je rekening houden met een aantal grote verschillen tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Universiteit
 • Vakkennis is van een theoretischer, abstracter niveau en niet op een of enkele specifieke beroepen gericht. Je wordt expert in een academisch veld en kunt daarin ontwikkelingen en onderzoek beter duiden.
 • Meer diepgang. Je gaat dieper en kritischer in op de materie door het bestuderen van wetenschappelijke bronnen en door zelf onderzoek te doen.
 • Relatief minder contacturen. Je wordt meer geacht om zelf het initiatief te nemen. De lesstof (veelal in het Engels) moet je vaak zelfstandig verwerken. Docenten zijn er minder om je te motiveren, en meer om je te helpen als je gemotiveerd bent.
 • Het tempo waarmee nieuwe stof eigen moet worden gemaakt, wordt door veel studenten als hoger ervaren. Het daarom belangrijk om de stof vanaf het begin goed bij te houden.
Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Praktijkgerichte stof met een duidelijk beroepsbeeld.
 • Het eigen maken van praktijkgerichte kennis staat centraal. De nadruk ligt minder op het duiden of verrijken van deze kennis en het onderzoek dat hieraan vooraf is gegaan.
 • Relatief veel contacturen met docenten en studenten. Lesstof wordt veelal tijdens de lessen of in groepjes doorgenomen.
 • Het tempo waarmee de stof eigen moet worden gemaakt, wordt door veel studenten als lager ervaren.

Ervaringen van premasterstudenten die je voorgingen

Om een indruk te geven hoe het écht is om na het hbo een universitaire (pre)master te gaan volgen, vroegen we een aantal premasterstudenten naar hun ervaringen.

Hoe heb je de overstap van hbo naar wo ervaren?

Bas Meindertsma - student Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

"Ik ervaarde de overstap van hbo naar universiteit als een logische stap. Het viel me eigenlijk reuze mee. Het was niet alsof ik me ineens achterover moest werken. De stof bijhouden, daar lag voor mij de moeilijkheid, met name het leeswerk. Afhankelijk van het vak krijg je best wel wat artikelen en hoofdstukken voorgeschoteld. Soms is het wat droge theoretische stof, andere keren zijn het cases. Op het hbo kon je nooit echt achterop raken, heel veel werken in groepjes houd je bij de les (hoewel dat ook bij een aantal vakken op de UvT gebeurt). Er komt vooral meer verantwoordelijkheid bij kijken."

Janine Kroes - student Personeelwetenschappen

"De overgang van hbo naar universiteit is mij over het algemeen goed bevallen. Er wordt inderdaad veel aandacht besteed aan statistiek. Zelf heb ik het vak niet als een struikelbok ervaren, maar er zijn ook studenten bij wie dat wel het geval is. Ik heb gemerkt dat als je de colleges goed volgt, opdrachten maakt en de werkgroepen volgt, dat het goed te doen is. In de hoorcollege's wordt de stof uitgelegd. Aan de hand van opdrachten kan je hier zelf mee oefenen en tijdens de werkgroepen worden deze opdrachten vaak besproken of kan je vragen stellen over stof die onduidelijk is."

Vind je dat het niveau haalbaar is als je van het hbo komt?

Marjolein de Haas - student Ondernemingsrecht

"De haalbaarheid verschilt denk ik voor iedereen. Voor mij geldt dat ik de stof op het hbo nooit echt moeilijk heb gevonden, en daar, eerlijk gezegd, maar weinig gestudeerd heb. Het is dus in de eerste plaats afhankelijk van hoeveel moeite je hebt met het hbo, maar veel belangrijker is denk ik je motivatie. Een universitaire opleiding betekent gewoon meer studeren dan een hbo-opleiding. Met de juiste instelling kom je dus al heel ver."

Wat vond je het grootste verschil tussen hbo en wo?

Annemiek Barendracht - student Marketing Management

"Vooral qua studiebelasting is de universiteit wel anders dan het hbo. Naar mijn beleving moet je nu duidelijk meer doen en weten, daardoor is alles snel leren op het laatste moment er ook niet meer bij. Maar als je gewoon de colleges blijft volgen en de stof doorleest, dan is het wel te doen hoor. In mijn beleving is het echt een uitdaging en echt iets anders dan het hbo."

Eveline van Drielen - student Organisatiewetenschappen

"Allereerst de collegezalen waar les in wordt gegeven. Was er op het hbo nog enige sprake van een klas, die is op de universiteit niet aanwezig. Elke keer zie je weer nieuwe gezichten. Daarom is het ook zeker aan te raden om vooraf mee te doen met een introductie zodat je al wat mensen kent. Daarnaast is de hoeveelheid leeswerk duidelijk anders. Op het hbo wordt er voornamelijk met boeken gewerkt, op de universiteit worden ook veel artikelen gebruikt. Het is even aftasten wat je wel en niet moet lezen. De nadruk ligt veel meer op het 'waarom' dan het 'hoe' op een universiteit."

Renate van der Wal - student Tekst en Communicatie

"Het is veel theorie vergeleken met het hbo. Je zult veel wetenschappelijke teksten moeten lezen en leren en die zijn echt anders dan niet-wetenschappelijke. Soms mis ik het praktische, maar omdat ik al een praktische opleiding heb, is het verband tussen theorie en praktijk erg goed voor te stellen. Je zal je ook beter dan niet-hbo'ers een voorstelling kunnen maken van hoe de lesstof in de praktijk uitpakt. En dat is denk ik een voordeel. Ik heb deze opleiding ook niet gekozen om onderzoeker te worden, maar juist ter verdieping."

Vind je dat de universiteit je na het hbo toegevoegde waarde biedt?

Bas Meindertsma - student Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

"Meer kennis is sowieso een meerwaarde, hoewel het aan jezelf is om die kennis te koppelen aan wat je al weet. De stof is niet altijd op de praktijk gericht. Dat komt doordat wetenschappelijk onderzoek erop gericht is om te weten hoe dingen werken, niet per se hoe ze om te vormen zijn tot best practices of vuistregels."

Marjolein de Haas - student Ondernemingsrecht

"Je leert op een andere manier denken. Waar je op het hbo al mag 'stoppen', moet je hier nog de volgende stap zetten. Je benadert de onderwerpen toch op een hoger niveau. In mijn beleving heeft deze opleiding dus zeker meerwaarde."

Wil je Tilburg University beter leren kennen?

Onze voorlichtingsactiviteiten kunnen je helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. Het hele jaar door kun je kennis komen maken met onze opleidingen en de Tilburgse campus.

Informatie voor docenten, studiebegeleiders, loopbaancoaches en coördinatoren op het hbo

Wij vinden het belangrijk dat hbo-studenten keuzevaardig zijn en zelf hun vervolgtraject kunnen uitstippelen. Daar hoort wat ons betreft een zo persoonlijk en volledig mogelijke begeleiding en advisering bij. 

Voorlichtingsactiviteiten die aansluiten bij de behoefte van de student, en hen ook aanzetten tot reflectie, vinden we daarbij essentieel. Zo organiseren wij meeloopdagen, campus oriëntatiedagen, master specifieke voorlichting en persoonlijk contactmomenten voor een optimale informatievoorziening.  Ook is het mogelijk een informatiepresentatie voor uw studenten aan te vragen. Wij denken graag mee, neem daarom bij vragen contact op over onze mogelijkheden.

Heeft u belangstelling voor een nadere kennismaking of heeft u meer informatie nodig? 

Neem dan contact op