Academic Pre-Bachelor application and admission

Informatie taalschakeltraject voor gemeenten

Onder de Wet Inburgering 2021 biedt Tilburg University Language Center het taalschakeltraject richting wo aan. Het taalschakeltraject is opgedeeld in een voortraject (taalcursussen van 0 tot B1) en een pre-bachelorprogramma. Wij hebben afspraken gemaakt met het grootste deel van de gemeentes in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Zij kunnen inburgeraars in hun gemeente aanmelden voor het taalschakeltraject.

Aanmelden taalschakeltraject 2023-2024

Heb jij een kandidaat die op basis van de brede intake in aanmerking komt voor een taalschakeltraject richting hoger onderwijs? Meld deze dan nu aan.

 • Start woensdag 3 april 2024, aanmelden voor maandag 25 maart
 • Start eind augustus 2024, aanmelden voor vrijdag 16 augustus
 • Start begin december 2024, aanmelden vrijdag 22 november
Deelnemer aanmelden

Heeft jouw gemeente nog geen afspraken met het Language Center? Dan kun je een contract met ons afsluiten of een intentieovereenkomst waarin je aangeeft de afspraken te volgen die we met de gemeenten Tilburg, Eindhoven, Breda en Helmond hebben gemaakt. Neem contact op voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken.

Het voortraject van Tilburg University Language Center staat ook open voor inburgeraars die het taalschakeltraject richting hbo volgen. Zij stromen daarna in in het pre-bachelorprogramma van Fontys Hogescholen. 

Opbouw van het traject

Kandidaten die op basis van de brede intake in aanmerking komen voor een taalschakeltraject richting hoger onderwijs, kunnen via het aanmeldformulier onderaan deze pagina worden aangemeld bij het Language Center. Ze krijgen vervolgens een intakegesprek met een van de Nt2-docenten van het Language Center. Bij gebleken geschiktheid wordt de aanmelding bevestigd en kan de kandidaat starten in het voortraject.

Het voortraject

Nt2 cursussen

Het voortraject bestaat uit twee opeenvolgende cursussen Nt2 Beginners en Nt2 Halfgevorderden, die elk 12 weken in beslag nemen. Het is mogelijk om in te stromen op het niveau van Halfgevorderden of van de pre-bachelor als uit de intake blijkt dat de deelnemer al het benodigde niveau heeft bereikt in het Nederlands.

Begeleiding

Gedurende het voortraject worden kandidaten intensief begeleid door een mentor, die ook het contact met de gemeente onderhoudt en rapporteert over de voortgang. De mentor zorgt ervoor dat alle randvoorwaarden op orde zijn en bereidt de deelnemers voor op de selectie voor het pre-bachelortraject.

Pre-bachelor

Selectietraject

De selectie voor de pre-bachelor bestaat uit toetsen wiskunde en Engels en een selectiegesprek. Met de selectie wordt bepaald of de kandidaat de pre-bachelor bij Tilburg University of bij Fontys Hogescholen zal volgen. Als een kandidaat het traject bij Fontys vervolgt, gaat de mentoring en daarmee het aanspreekpunt bij de gemeente ook over naar Fontys.

Pre-bachelor

Na afloop van het voortraject volgt de inburgeraar de pre-bachelor bij Tilburg University of Fontys Hogescholen. In een jaar tijd haalt de kandidaat dan zijn of haar inburgeringsdiploma en wordt hij of zij voorbereid op een studie in het hoger onderwijs middels vakken als Nt2, Engels, wiskunde, studievaardigheden en academische vaardigheden.

Begeleiding

Ook tijdens de pre-bachelor wordt de deelnemer intensief begeleid door een mentor. Daarnaast wordt elke deelnemer gekoppeld aan een student-mentor en is er een studentendecaan die het studiekeuzeproces begeleidt.

Maatwerk

Verkort maatwerktraject

Het taalschakeltraject is een doorlopend traject. Voor de meeste deelnemers zijn alle onderdelen verplicht. In uitzonderlijke gevallen is het echter mogelijk om vanaf Nt2 Halfgevorderden een verkort maatwerktraject op te stellen. Dit geldt met name voor kandidaten die al een bachelor- of masterdiploma hebben behaald. Verkorte maatwerktrajecten worden altijd opgesteld in overleg tussen het programmamanagement, de Examencommissie, de gemeente en de kandidaat. Deze procedure kan starten op het moment van de intake voor de pre-bachelor.

Verlengd maatwerktraject

Inburgeraars die een technische of biomedische studie willen volgen, kunnen een verlengd maatwerktraject aangeboden krijgen. Zij volgen de vakken natuurkunde, scheikunde en/of biologie bij onze partner Boswell Bèta in Utrecht. Een verlengd maatwerktraject wordt opgesteld in overleg tussen het programmamanagement, de gemeente en de kandidaat. Deze procedure kan starten in de loop van het pre-bachelorjaar.

Een beknopt overzicht van het taalschakeltraject?

Onze factsheets kunnen gebruikt worden om het traject toe te lichten aan de inburgeraar. 

Aanmelden

Selectiecriteria

Selectiecriteria

Deelnemers zijn geschikt voor het taalschakeltraject bij Tilburg University en Fontys Hogescholen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Minstens 12 jaar onderwijs gevolgd (diploma op MBO-4 of havo-5-niveau is gewenst, maar niet vereist).
 • Voldoende beheersing van het Engels (A2-niveau)
 • Voldoende score op taalleerbaarheid
 • Motivatie voor versneld traject
 • Voldoende tijd en ruimte om te studeren
 • Computervaardig
 • Beschikking over PC met internet
Randvoorwaarden

Het taalschakeltraject is een intensief traject voor inburgeraars. Het is belangrijk dat alle deelnemers vanaf het begin volledig deel kunnen nemen. Daarom gaan wij ervanuit dat de gemeente een aantal zaken regelt indien dit noodzakelijk is voor de betreffende kandidaat:

 • Reiskostenvergoeding
 • Gebruik van laptop
 • Vrijstelling van sollicitatieplicht

Vanwege de intensiteit van het traject is het voor inburgeraars niet wenselijk om te starten op het moment dat er grote veranderingen plaatsvinden, zoals een verhuizing of een gezinshereniging. In dat geval is het beter om te wachten tot het volgende startmoment, dat meestal vier maanden later ligt.

Deelnemers aanmelden

Als een kandidaat geschikt is voor het taalschakeltraject, dan kan deze door de gemeente worden aangemeld via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Wij ontvangen ook graag het PIP zodra dit beschikbaar is.

Heb je nog vragen?