Language Center

Over het Language Center

Bij het Language Center werken academisch geschoolde taalprofessionals. De leiding is in handen van het hoofd Language Center. Zij wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren, de ICT&O-ondersteuner en het secretariaat.

Tjits Roselaar       Hoofd Language Center
Patty van Bielder   Beleidsmedewerker  / Coördinator Pre-bachelor
Cristina Irún    Coördinator Vreemde Talen
Linda Mous     Coördinator Engels
Mario van de Visser Coördinator Nederlands
Patrick van der Zande ICT&O-ondersteuner
Eric van Luijt Coördinator Scriptorium
Riet Bettonviel Editor / Vertaler
Elsbeth Cosijn    Medewerker secretariaat
Anneke Smits      Medewerker secretariaat
Kristel Zijlstra Medewerker secretariaat

Het Language Center bestaat uit vijf afdelingen