Language Center

Over het Language Center

Bij het Language Center werken academisch geschoolde taalprofessionals. De leiding is in handen van het hoofd Language Center. Zij wordt ondersteund door afdelingscoördinatoren, de ICT&O-ondersteuner en het secretariaat.

Tjits Roselaar      Hoofd Language Center
Patty van Bielder  Beleidsmedewerker  / Coördinator Pre-bachelor
Cristina Irún   Coördinator Vreemde Talen
Linda Mous    Coördinator Engels
Lisa DuenkCoördinator Nederlands
Patrick van der ZandeICT&O-ondersteuner
Eric van LuijtCoördinator Scriptorium
Riet BettonvielEditor / Vertaler
Elsbeth Cosijn   Medewerker secretariaat
Anneke Smits     Medewerker secretariaat
Kristel ZijlstraMedewerker secretariaat

Het Language Center bestaat uit vijf afdelingen