woman with camera

Naar een slimme en sociale energietransitie

Published: 24 maart 2022 Laatst bijgewerkt: 14 juni 2022

Op 15 maart zijn verschillende organisaties uit de triple helix met elkaar in gesprek gegaan samen met wetenschappers van Tilburg University. Wat zijn de grote vraagstukken op dit moment? Waarvoor moeten doorbraken worden gerealiseerd om de energietransitie en klimaatactie te versnellen? Na inspirerende presentaties en pitches, gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek onder leiding van prof. Dr. Saskia Lavrijssen (Hoogleraar Europees energierecht) en prof. Dr. Martijn Groenleer (Hoogleraar bestuurskunde & Scientific Director TiREG).

Waar het knelt

De avond werd geopend door rector magnificus Wim van de Donk. In lijn met de nieuwe strategie ‘Weaving Minds & Characters’ benadrukte hij het belang van co-creatie tussen organisaties en de universiteit voor kennisontwikkeling en –deling om zo maatschappelijke betekenis te hebben.

windmolen

In twee korte keynotes schetsten wethouder Oscar Dusschooten van gemeente Tilburg en Marga Edens, directeur regulering bij Enexis, vervolgens wat zij zien als de grootste belemmeringen op dit moment. Enerzijds gaat de verduurzaming niet snel genoeg en voldoet onze huidige energie-infrastructuur niet meer voor de huidige behoeften, tegelijktertijd krijgen we te maken met vraagstukken rond de introductie van nieuwe technologieën.

Vaart achter de maatschappelijke transitie

Vier leden van de Community on Energy Transition and Climate, Dr. Ir. Bert Willems, ir. Petra Hofman, prof. Mr. Jonathan Verschuuren en prof. Dr. Igor Mayer, presenteerden in vier korte pitches de expertises die Tilburg University in huis heeft en het onderzoek dat reeds wordt uigevoerd. Van de voedseltransitie tot economische modellen die verduurzaming stimuleren en van de inzet van digital twins tot succesvolle interventies op wijkniveau.

In de gesprekstafels die daarna van start gingen, hebben de organisaties gedeeld wat in hun praktijk de belangrijkste vraagstukken zijn. Hier werden aspecten aangestipt rond wet- en regelgeving. Hoe stimuleren we bijvoorbeeld de samenwerking tussen publieke en private partijen in deze transitie? Hoe zorgen we ervoor dat regelgeving responsief is? Wat betreft organisatie & markt is het van belang te kijken hoe er met netschaarste om kan worden gegaan en hoe maatschappelijke waarde daarbij voorop kan staan. Daarnaast was er aandacht voor gedrag van inwoners – hoe kan duurzaam gedrag op een verantwoorde wijze worden gestimuleerd? Verder kwam ook het belang van digitalisering aan bod en hoe dat de transitie kan versnellen.

Doe mee en meld je aan

De deelnemers gaven aan de ontmoeting graag te herhalen. Een vervolg zal voor de zomer plaatsvinden. Bent u ook geïnteresseerd om deel te nemen? Stuur dan een bericht naar Patty Claassens (p.claassens@tilburguniversity.edu).