leraar met meisjes op computer

Center of the Learning Sciences

Onderzoek

Wij proberen met onderzoek het onderwijs te begrijpen, te verbeteren en te vernieuwen. Dat doen wij op veel verschillende manieren en in verschillende samenstellingen. Deze website geeft een overzicht van (lopend) onderzoek, maar ook mogelijkheden om zelf onderzoek te gaan uitvoeren.

Docentenonderzoek

Ondersteuning voor praktijkonderzoek
Begeleiding bij teamonderzoek

Promotie onderzoek

  • Leren schrijven door observeren
    Janneke van der Loo
    beoogde promotiedatum 2021

Schrijven is een complexe taak: als schrijver moet je niet alleen bedenken welke boodschap je wil overbrengen, maar ook in welke volgorde je de informatie wilt vermelden, welke woorden het beste uitdrukken wat je wilt zeggen en hoe je die woorden nu eigenlijk spelt. 

In het onderwijs wordt schrijfvaardigheid vaak aangeleerd door leerlingen of studenten zelf schrijftaken uit te laten voeren. Doordat ze dan al hun aandacht nodig hebben voor het uitvoeren van die taak, blijft er weinig ruimte over om ook nog te leren van die taak. Observerend leren biedt hierbij mogelijk uitkomst. In het geval van schrijfvaardigheid houdt dat in dat een leerling of student niet zelf schrijft, maar iemand anders observeert die, hardop denkend, een schrijftaak uitvoert. Hierdoor kan de leerling of student inzicht krijgen in effectieve schrijfstrategieën, maar ook in tekstkenmerken.

Uit de verschillende studies die ik gedaan heb, blijft dat observerend leren niet beter, maar ook niet slechter werkt dan het leren via het uitvoeren van schrijftaken. Studenten die observerend geleerd hebben, scoren even goed als studenten die schrijftaken hebben uitgevoerd. Dit biedt mogelijkheden voor bijv. online onderwijs.

  • Gamification van Historisch Literatuuronderwijs
    Renate van Keulen

Hoewel historisch literatuuronderwijs belangrijk wordt geacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en geletterdheid van leerlingen, kan niet worden ontkend dat het gepaard gaat met afnemend leesplezier en een geringe leermotivatie. In mijn promotietraject onderzoek ik of gamification als didactiek voor historisch literatuuronderwijs een gunstig effect heeft op de leeropbrengsten van vwo-leerlingen, met name empathisch en kritisch vermogen, literair tekstbegrip en inzicht in de eigen wereld.

Center of the Learning Sciences

Wil je meer weten of heb je advies nodig neem dan contact met ons op.

Wij denken graag met je mee.