Tilburg Center of the Learning Sciences

Tilburg Center of the Learning Sciences

Tilburg Center of the Learning Sciences

Het Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) van Tilburg University verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van onderwijs en leren.

TiCeLS brengt verschillende initiatieven en activiteiten bijeen op het gebied van onderwijs. Wij streven ernaar om de onderwijskwaliteit te verbeteren door middel van onderwijsonderzoek en voortgezette ontwikkeling van onderwijsprofessionals. TiCeLS verbindt drie disciplines op het gebied van onderwijs, namelijk opleiding, onderzoek en professionele ontwikkeling.

In het schooljaar 2022 – 2023 heeft TiCeLS een uitgebreid en divers aanbod op het gebied van professionalisering. 

Ons onderzoek speelt zich af op vier terreinen: bewuste geletterdheid, digitalisering in het onderwijs, burgerschap en identiteit, en leren van docenten. 

Onderzoekscongres Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS)

Info congres

(English version below)

Op woensdag 15 maart 2023 vindt de onderzoeksconferentie van het Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) plaats. Deze conferentie is gewijd aan onderzoek op het gebied van onderwijs en didactiek en zal onderwijsonderzoekers uit vele disciplines samenbrengen. Ook docenten en professionals uit het (voortgezet en/of hoger) onderwijs zijn van harte uitgenodigd. 

De conferentie begint met een keynote van prof. dr. Sander Bax (Tilburg University). Vervolgens zijn er drie rondes met onderzoekspresentaties rondom vier thema's die gerelateerd zijn aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen, te weten: 

  • Bewuste geletterdheid 

  • Digitalisering  

  • Burgerschap en Identiteit  

  • Leren van docenten 

De conferentie vindt plaats op Tilburg University van 9.30 uur tot 16.00 uur. Alle presentaties zullen in het Engels zijn. 

Aanmelden

On Wednesday March 15, 2023, the research conference of the Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) will take place. This conference is dedicated to research on education and didactics, and it will bring together education researchers across many disciplines. Teachers and professionals from the field of (secundary and/or higher) education are cordially invited to attend as well.  

The conference starts with a keynote lecture by prof. dr. Sander Bax (Tilburg University). After that, the conference has three rounds of research presentations that are organized around four themes that are related to current social developments, namely: 

  • Conscious Literacy  

  • Learning and Digitalization 

  • Citizenship and Identity 

  • Teacher Development 

The conference will take place at Tilburg University, from 9h30 AM until 4 PM. All presentations will be in English. 

Registration

Tilburg Center of the Learning Sciences

Wil je meer weten of heb je advies nodig neem dan contact met ons op.

Wij denken graag met je mee.